Implementatie

Er zijn hulpmiddelen en initiatieven die u kunnen helpen bij het ontwikkelen, implementeren of opschalen van een AI-instrumenten in het zorgdomein. Voor actuele informatie is het verstandig de website van de betreffende organisatie te bezoeken.

Stappenplan en stroomschema voor medische software

Nictiz (2019)

Dit stappenplan en stroomschema zijn ontwikkeld ter ondersteuning van producenten van (medische) software bij de beoordeling van de gevolgen van regels uit de MDR en IVDR voor de vraag of CE-markering nodig is en welke risico-klasse van toepassing is.

Stappenplan

Stroomschema

Health Holland Innovation Initiative

Het Health Holland Innovation Initiative (HHII) is een samenwerkingsverband tussen zorginstellingen en overheden om te komen tot meer succesvolle innovatie in de zorg. Het HHII is een initiatief vanuit de Universitair Medisch Centra; het ministerie van VWS ondersteunt dit initiatief.

Website

Flyer

Zorg voor innoveren

Zorg voor innoveren is een wegwijzer voor zorgvernieuwers. Zorg voor innoveren helpt zorgvernieuwers verder met innovatievraagstukken.
In de kennisbank staat informatie over innoveren in de zorg.

Zorg voor innoveren

Vilans: Datagedreven zorg

Vilans, landelijke kennisorganisatie voor langdurige zorg, heeft een verkenning gedaan rond datagedreven zorg, waaronder Artificiele Intelligentie. Zij publiceren in een aantal artikelen wat er in het domein van de langdurige zorg gebeurt rond AI.

Datagedreven zorg

De Nederlandse AI Coalitie

De NL AIC is een publiek-private samenwerking, waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken om kennis te delen en  Nederlandse AI-activiteiten te stimuleren. Binnen de coalitie is er een speciale Werkgroep Gezondheid en Zorg die wordt aangevoerd door Pieter Jeekel als kwartiermaker. Wilt u ook deelnemen aan de werkgroep, ga voor meer informatie en over de voorwaarden van deelname naar www.nlaic.com.