Implementatie

Er zijn hulpmiddelen en initiatieven die u kunnen helpen bij het ontwikkelen, implementeren of opschalen van een AI-instrumenten in het zorgdomein. Voor actuele informatie is het verstandig de website van de betreffende organisatie te bezoeken.

Leidraad kwaliteit AI in de zorg

Auteurs: Maarten van Smeden, Carl Moons, Lotty Hooft (fase 1 t/m 3), Ilse Kant, Hine van Os, Niels Chavannes (fase 4 t/m 6) (2021)

Deze leidraad voor kwalitatieve diagnostische en prognostische toepassingen van AI in de zorg helpt zorgverleners in alle sectoren om de kwaliteit van aangeboden AI te beoordelen en helpt ontwikkelaars om kwalitatieve, betrouwbare AI te ontwerpen en realiseren. Inzicht in criteria en bijbehorende eisen om kwaliteit van AI vanuit een zorgperspectief te toetsen helpt bovendien vertrouwen in AI voor gezondheid te realiseren. De leidraad draagt ook bij aan uniformiteit en het proces van markttoelating en vergoeding door verzekeraars.

Leidraad kwaliteit AI in de zorg (81 pagina's)

Online leeromgeving: www.leidraad-ai.nl

The English version of the guideline AI in healthcare

Mindmap bestuurlijk agenderen Waardevolle AI voor gezondheid

Tot stand gekomen door: Fred Pijls, Gerard van Berlo, Hans de Boer, Hyleco Nauta, Marcel Heldoorn, Rimmert Brandsma, Rosalie van Oostrom, Wouter van der Bij (2021)

De mindmap geeft de bestuurlijke aandachtspunten bij AI weer, geformuleerd als vragen. Het biedt bestuurders in de zorg een overzicht van de 10 belangrijkste invalshoeken (inclusief onderliggende thema’s en bijbehorende vragen om te stellen) rond AI in de gezondheidszorg.

Mindmap ‘Bestuurlijk Agenderen van Waardevolle AI voor gezondheid’ 

The English version of Mindmap Governance of Valuable AI in Healthcare

Hulpmiddel Handelingsruimte

Actieteam handelingsruimte: Saskia Haitjema, Michel Paardekooper, Jojanneke Drogt, Jan Jaap Baalbergen, Mike Lensink, Kishan Shri, Karin Jongsma, Lemmy Hoogendoorn, Rowan Schaaf, Annemieke Nennie en Wouter van der Bij (2021)

Soms ontstaat er een mismatch tussen ontwikkeling en wat de praktijk vraagt, wat ertoe kan leiden dat een AI- toepassing niet succesvol geïmplementeerd wordt. En dat is zonde, want het is wel de bedoeling dat er waarde voor de zorg gecreëerd wordt. Om de kans op het succesvol doorlopen van het ontwikkel- en implementatieproces te maximaliseren is het ‘Hulpmiddel Handelingsruimte’ ontwikkelt.

Hulpmiddel Handelingsruimte Waardevolle AI voor gezondheid en zorg

The English version of Innovation Funnel for Valuable AI in Healthcare

Stappenplan voor het uitvoeren van een economische evaluatie en (early) HTA-onderzoek

iMTA (2021)

Om de waarde van een AI-toepassing in de zorg vroegtijdig en gestandaardiseerd inzichtelijk te maken kan een (early) Health Technology Assessment (HTA) worden uitgevoerd. Om te inspireren en van te leren is er een voorbeeldrapportage , stappenplan en routekaart beschikbaar. Als hulpmiddel voor iedereen die bezig is met het ontwikkelen, investeren in en naar de praktijk brengen van AI-toepassingen.

Het stappenplan is gebaseerd op de ‘Richtlijn voor het uitvoeren van economische evaluaties’ van Zorginstituut Nederland en beschrijft de stappen en bijbehorende keuzes van een economische evaluatie als onderdeel van een HTA onderzoek. Voor een beknopt overzicht van de kosten en financieringsbronnen van HTA onderzoek van AI applicaties kunt u de ‘Routekaart HTA' raadplegen.

The English version of HTA on the value of an AI-based decision support system in multiple sclerosis

Leidraad applicaties en algoritmes in de zorg (ZN)

Zorgverzekeraars Nederland (2021)

Met deze leidraad kunnen zorgverzekeraars snel innovaties beoordelen. Ontwikkelaars kunnen aan de hand daarvan ook eenvoudig toetsen of nieuwe ideeën voldoen aan de richtlijnen van de zorgverzekeraars, nog voor zij deze gaan uitwerken.

Leidraad applicaties en algoritmes in de zorg

MDR gids voor medische software

Expertgroep voor medical device software (MDSW) (2021)

Vanuit een expertgroep voor medical device software (MDSW) is een gids gemaakt voor leveranciers van software met een medisch doel, om hen een handvat te bieden om aan de nieuwe MDR wetgeving te voldoen. Deze gids legt op een eenvoudige manier uit wat nodig is voor software voor medische hulpmiddelen. De gids is ingedeeld in verschillende hoofdstukken en zijn gekoppeld aan de verschillende aspecten van de MDR. Per hoofdstuk of paragraaf worden relevante MDR-artikelen, bijlagen en nuttige documenten weergegeven.

MDR guide for Medical Device Software (83 pagina's) 

Handleiding aanpak begeleidingsethiek

ECP (2021)

Meer gevoel en grip krijgen op de belangrijkste ethische waarden en afwegingen bij het toepassen van AI? ECP, het platform voor de informatiesamenleving, heeft de aanpak begeleidingsethiek gevalideerd voor de zorgsector en een handleiding ontwikkeld. De aanpak en bijbehorende 'handleiding aanpak begeleidingsethiek voor AI & digitale zorg' is een praktische gids met instructies en materiaal voor zorgprofessionals, projectleiders en ontwikkelaars om zelf een workshop begeleidingsethiek te organiseren.

Handreiking en raamwerk DPIA (NOREA)

(2020)

Persoonsgegevens verwerken met een hoog privacyrisico? Met de handreiking en het raamwerk van de Nederlandse Orde van Register EDP Auditors (NOREA), de beroepsorganisatie van IT-Auditors, kan een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd worden.

Handreiking DPIA

DPIA-Raamwerk

Patiëntenmonitor technologie in de zorg 2020

Patiëntenfederatie Nederland heeft laten onderzoeken in hoeverre mensen ervaring hebben met moderne technologie in de zorg en hoe zij denken over artificiële intelligentie. In totaal hebben 7275 mensen meegedaan met het onderzoek.

Download het volledige rapport moderne technologie in de zorg 2020

Vergelijkwebsite AI-software voor radiologen

(2020)

De website ‘AI for radiology’ is galanceerd door het Radboudumc en is bedoeld voor radiologen, om in één overzicht te kunnen zien welke artificiële intelligente softwareproducten er zijn. Op de website staan CE-gecertificeerde producten van Nederlandse aanbieders, maar ook producten afkomstig uit het buitenland.

Website AI for Radiology

Stappenplan en stroomschema voor medische software

Nictiz (2019)

Dit stappenplan en stroomschema zijn ontwikkeld ter ondersteuning van producenten van (medische) software bij de beoordeling van de gevolgen van regels uit de MDR en IVDR voor de vraag of CE-markering nodig is en welke risico-klasse van toepassing is.

Stappenplan

Stroomschema

Health Holland Innovation Initiative

Het Health Holland Innovation Initiative (HHII) is een samenwerkingsverband tussen zorginstellingen en overheden om te komen tot meer succesvolle innovatie in de zorg. Het HHII is een initiatief vanuit de Universitair Medisch Centra; het ministerie van VWS ondersteunt dit initiatief.

Website

Flyer

Zorg voor innoveren

Zorg voor innoveren is een wegwijzer voor zorgvernieuwers. Zorg voor innoveren helpt zorgvernieuwers verder met innovatievraagstukken.
In de kennisbank staat informatie over innoveren in de zorg.

Zorg voor innoveren

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC)

De NL AIC is een publiek-private samenwerking, waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken om de Nederlandse AI-activiteiten te stimuleren, te ondersteunen en te organiseren. Binnen de coalitie is er een speciale werkgroep Gezondheid en zorg die wordt aangevoerd door Pieter Jeekel als kwartiermaker. Meer informatie over de coalitie is te vinden op www.nlaic.com.

Vilans: Datagedreven zorg

Vilans, landelijke kennisorganisatie voor langdurige zorg, heeft een verkenning gedaan rond datagedreven zorg, waaronder Artificiele Intelligentie. Zij publiceren in een aantal artikelen wat er in het domein van de langdurige zorg gebeurt rond AI.

Datagedreven zorg