Vroege HTA naar de waarde van een beslissingondersteunende AI-toepassing in Multiple Sclerose

In dit rapport leest u de wijze waarop ‘Health Technology Assessment’ (HTA) ingezet kan worden om de meerwaarde van de inzet van AI-toepassingen in de zorg te beoordelen. Een beslissingsondersteunende applicatie in patiënten met multiple sclerose (MS) wordt hierbij als praktijkcasus van een waardebepaling van een AI-toepassing uitgewerkt.

English version 'Early HTA on the value of an AI-based decision support system in multiple sclerosis'