Privacy en disclaimer

Deze website gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Bewaren persoonsgegevens

Deze website bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing. Bijvoorbeeld als u via deze site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Disclaimer

Aan de informatie op deze webiste kunnen geen rechten worden ontleend. De rijksoverheid is niet aansprakelijk voor de inhoud of toepassingen waarnaar wordt verwezen. De informatie op 'Uit de praktijk' is uitsluitend bedoeld als voorbeeld, ter inspiratie. Het is uitdrukkelijk niet bedoeld als professioneel advies voor het gebruik van de aangegeven en/of getoonde toepassingen.