Hulpmiddel Handelingsruimte Waardevolle AI voor gezondheid en zorg

Om onderzoekers en ontwikkelaars in het traject van ontwikkeling tot opschaling van waardevolle artificiële intelligentie (AI) te helpen, biedt dit hulpmiddel aanwijzingen in de handelingsruimte binnen de wet- en regelgeving. Zo kan er vroegtijdig gestart worden met het voorbereiden op gevraagde minimale eisen of standaarden. En reflecteren op acties om tot mensgerichte en betrouwbare AI-toepassingen te komen.

Het 'Hulpmiddel Handelingsruimte' ondersteunt het innovatieproces op vijf domeinen (waarde, toepassing, ethiek, techniek, verantwoordelijkheid). De bundeling in een innovatiefunnel helpt om zoveel mogelijk waarde te creëren: elke fase biedt ruimte om creatief en iteratief te werken maar heeft wel een vastomlijnd doel in het proces en gaat uit van een onderbouwde inzet van middelen.

Nederlandse versie: Leidraad AI in de zorg.

English version Innovation Funnel for Valuable AI in Healthcare

Innovatiefunnel handelingsruimte

Dit Minimum Viable Product (MVP) is ontwikkeld door het actieteam Handelingsruimte van het VWS-programma Waardevolle AI voor Gezondheid en is een eerste aanzet voor een verder te ontwikkelen community-based hulpmiddel.