Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites. Wij borgen een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

Toegankelijkheid ‘by design’

Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van deze website.

Onderzoek

Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning.

Toegankelijkheidsverklaring

Status toegankelijkheidslabel van www.datavoorgezondheid.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Het onderzoek naar de toegankelijkheid van de website is in november 2023 uitgevoerd. lees hier de uitkomsten van het toegankelijkheidsonderzoek of bekijk deze verklaring online. Op Platform Rijksoverheid Online vind je de toegankelijkheidsverklaring van de techniek.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Mail ons dan op: di-communicatie@minvws.nl.