Stappenplan voor het uitvoeren van een economische evaluatie

Dit stappenplan is gebaseerd op de ‘Richtlijn voor het uitvoeren van economische evaluaties’ van Zorginstituut Nederland en beschrijft de stappen en bijbehorende keuzes van een economische evaluatie als onderdeel van een HTA onderzoek.

Voor een beknopt overzicht van de kosten en financieringsbronnen van HTA onderzoek van AI applicaties kunt u de ‘Routekaart HTA' raadplegen.

Dit stappenplan is een bijlage bij het rapport ‘ Waardevolle AI voor gezondheid ’ van het institute for Medical Technology Assessment (iMTA) in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

English version 'Step-by-step plan for carrying out an economic evaluation'