Wegwijzer AI in de zorg

Wat komt er allemaal kijken bij het werken met kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) in de zorg? In de wegwijzer vindt u wetten, kaders, Kamerbrieven, (onderzoeks-)rapporten en praktische handreikingen. Deze wegwijzer is bedoeld voor (zorg)professionals die willen starten of bezig zijn met het ontwikkelen of toepassen van AI.

‘ICT-toepassingen in de zorg worden steeds belangrijker voor patiënten en zorgprofessionals. AI biedt ons kansen om de kwaliteit van de zorg nog verder te vergroten. De introductie van AI in de zorg is nieuw en vaak complex. Daarom ben ik blij met deze wegwijzer, want hiermee kan iedereen zijn of haar kennis over AI verbreden en verdiepen!’

Erik Gerritsen, voormalig secretaris-generaal, ministerie van VWS