Nieuwsbrief Waardevolle AI voor gezondheid #8

Uit een verkennende maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) blijkt dat artificiële intelligentie (AI) nu al van meerwaarde is in de zorg. Maar dat er nog veel potentieel is voor doorontwikkeling in de toekomst, omdat de mogelijkheden nog niet volledig worden benut. Hoe dat zit leest u in deze nieuwsbrief. Ook zijn er nieuwe hulpmiddelen. Zo is onlangs een leidraad gepubliceerd waarmee u ervoor kunt zorgen dat AI kwalitatief en effectief geïmplementeerd wordt. En er is een mindmap speciaal voor zorgbestuurders.

Vanuit het programma Waardevolle AI voor gezondheid wensen wij u een goed en gezond 2022 toe!

Leidraad kwaliteit AI in de zorg, door en voor het veld

Hoe zorgen we ervoor dat AI-toepassingen ook de kwaliteit en effectiviteit hebben die je ervan mag verwachten? Al sinds 2020 is hiervoor door een brede groep experts en betrokkenen uit het veld met passie gewerkt aan een leidraad. De ‘Leidraad kwaliteit AI in de zorg’ is uniek en is ontwikkeld met het oog op voorspellende AI-gestuurde algoritmen. Het hulpmiddel is relevant voor toepassers van AI, ontwikkelaars, controlerende instanties en maatschappelijke partijen en is nu te downloaden. Voor wie stapsgewijs meegenomen wil worden is er een online cursus beschikbaar op www.leidraad-ai.nl.

Leidraad kwaliteit AI in de zorg opgeleverd door en voor het veld

Leidraad kwaliteit AI in de zorg

Word lid van de LinkedIn groep Leidraad kwaliteit AI in de zorg

De ‘Leidraad kwaliteit AI in de zorg’ is tot stand gekomen door de inzet van vele betrokkenen. Heeft u vragen of opmerkingen over de leidraad of wilt u in contact komen met een van de betrokkenen en andere geïnteresseerden? Dit kan via de LinkedIn-pagina Leidraad kwaliteit AI in de zorg.

LinkedIn groep Leidraad AI in de zorg

AI van meerwaarde in de zorg – maar nu nog niet volledig benut

Het programma ‘Waardevolle AI voor gezondheid’ van het ministerie van VWS heeft het maatschappelijk potentieel van AI binnen de gezondheidszorg laten onderzoeken. De verkennende maatschappelijk kosten-batenanalyse (MKBA) vond plaats van juni tot en met december 2021. Er zijn drie casussen (bestaande, schaalbare AI-zorgtoepassingen) onderzocht. De uitkomsten zijn beschikbaar in het rapport ‘Maatschappelijke kosten en baten van toepassing van AI in de zorg’.

Artificiële intelligentie van meerwaarde in de zorg – maar nu nog niet volledig benut

Mindmap geeft zorgbestuurders overzicht en grip

Succesvolle innovatie en duurzame opschaling van AI in de zorg valt of staat met de ondersteuning door de zorgbestuurder. Maar AI schept naast de kansen om de kwaliteit in de zorg te verbeteren ook vraagstukken en uitdagingen op organisatorisch, technisch, juridische en ethisch vlak. Daarom is er samen met enkele zorgbestuurders en patiënten/cliëntenvertegenwoordigers uit het veld, gewerkt aan een handige tool om zorgbestuurders hierin op weg te helpen. 

Mindmap bestuurlijk agenderen waardevolle AI voor gezondheid geeft zorgbestuurders overzicht en grip

Hulpmiddelen voor implementeren AI nu ook in het Engels

Op datavoorgezondheid.nl staan diverse hulpmiddelen en initiatieven die u kunnen helpen bij het ontwikkelen, implementeren of opschalen van AI-instrumenten om het van waarde te laten zijn in het zorgdomein. Een aantal hulpmiddelen zijn nu ook beschikbaar in het Engels:

  • Guideline AI in healthcare
  • Mindmap Governance of Valuable AI in Healthcare
  • Innovation Funnel for Valuable AI in Healthcare
  • HTA on the value of an AI-based decision support system in multiple sclerosis (incl. roadmap for HTA research and step-by-step plan for an economic evaluation)

Te vinden op datavoorgezondheid onder:

Implementatie

Binnenkort live: Docuserie Mens & AI

Om AI dichterbij te brengen en het vertrouwen in de samenwerking tussen de mens en AI in de zorg te vergroten bij professionals, patiënten en burgers, komt komende week een driedelige docuserie uit op o.a. datavoorgezondheid.nl. Het vertrouwen wordt in grote mate beïnvloed door de onbekendheid met de impact van AI en eventuele doembeelden die er rond deze technologie leven. Met deze docuserie is er daarom aandacht voor de toekomstige samenwerking en interactie tussen mens en AI. Er komen 9 experts aan het woord over vragen die er momenteel leven.

Nationale Routekaart Databeschikbaarheid komt eraan

Voor goede AI is het van belang dat op een veilige, betrouwbare en transparante manier voldoende en kwalitatief goede data beschikbaar is. Om hergebruik van data voor AI mogelijk te maken, is samenwerken noodzakelijk. De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), Nictiz en VWS hebben hun krachten gebundeld en onderzocht wat de achterliggende oorzaken van het ontbreken van data voor AI zijn. De ‘Nationale Routekaart Databeschikbaarheid AI’ komt binnenkort online en zal houvast moeten voor bieden om te komen tot een concrete aanpak.

Colofon

Dit is een uitgave van het programma 'Waardevolle AI voor gezondheid' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma voorziet zorgprofessionals en innovators in Nederland hiermee van kennis en het laatste nieuws over AI-ontwikkelingen. Het programma is afgrond op 31 december 2021.  Vanaf 1 april 2022 worden er geen nieuwsbrieven meer verstuurd vanuit het programma. Wel kunt u nog alle nieuwsbrieven nalezen. Eventuele vragen over AI en data kunt u mailen naar di-ai@minvws.nl.