Nieuwsbrief Waardevolle AI voor gezondheid #7

Wist u dat artificiële intelligentie (AI) ook in de miljoenennota aan de orde is gekomen? In de Troonrede staat o.a. dat er vanuit het Nationaal Groeifonds dit jaar ongeveer 4 miljard euro is vrijgemaakt (ronde 1), onder andere voor projecten in de sfeer van kunstmatige intelligentie. In de volgende ronde is een bedrag van ruim 7 miljard euro beschikbaar.

Ondertussen worden er diverse hulpmiddelen ontwikkelt en opgeleverd, onderzoeken gedaan en evenementen georganiseerd. Artificiële intelligentie in de zorg is volop in ontwikkeling! In deze nieuwsbrief leest u o.a. meer over het nieuwe 'Hulpmiddel Handelingsruimte', een update over de veldnorm om medische kwaliteit van AI te beoordelen en welke evenementen u dit jaar nog kunt bezoeken.

Luistertip: Podcast Hulpmiddel Handelingsruimte bij ontwikkeltraject AI

Onderzoekers en ontwikkelaars die digitale gezondheidstoepassingen maken op basis van (AI)-algoritmes of beslisregels, lopen vaak tegen allerlei zaken aan. Hoe zorgen we er in de zorg voor dat een AI-toepassing goed geïmplementeerd wordt, zodat het waarde oplevert voor onze zorg en gezondheid? Hiervoor is onlangs het ‘Hulpmiddel Handelingsruimte’ ontwikkelt. Twee experts uit het veld praten hierover in de podcast ‘Waardevolle AI voor gezondheid’.

Podcast 8 Waardevolle AI voor gezondheid - Hulpmiddel Handelingsruimte

Domeinen handelingsruimte waardevolle AI voor gezondheid

Update medische veldnorm: beoordelen medische kwaliteit AI gereed en review ontvangen

De bij de ontwikkelde veldnorm betrokken werkgroepleden hebben nog eens goed naar de eerste versie van de norm gekeken. Daarnaast hebben andere belanghebbenden uit het veld, waaronder beoogde gebruikers van de veldnorm, gebruik gemaakt van de gelegenheid om de veldnorm te reviewen. In totaal zijn er meer dan achthonderd inhoudelijke commentaren geanonimiseerd beschikbaar gemaakt aan de speciaal ingestelde redactieraad.

Update: Reviewcommentaar Veldnorm Medische kwaliteit AI ontvangen, voorbereiding praktijktoets in volle gang

MDR gids voor medische software

Vanuit een expertgroep voor medical device software (MDSW) is een gids gemaakt voor leveranciers van software met een medisch doel, om hen een handvat te bieden om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Deze gids legt op eenvoudige wijze uit wat nodig is voor software voor medische hulpmiddelen. De gids is ingedeeld in verschillende hoofdstukken, deze zijn gekoppeld aan de verschillende aspecten van de MDR. Relevante MDR-artikelen, bijlagen en nuttige documenten worden er ook in weergegeven.

MDR gids voor medische software

AI-modellen tijdens coronacrisis - update onderzoek

In 2020 zijn er voorspellingsmodellen voor diagnose en prognose van COVID-19-infectie gepubliceerd in het medisch wetenschappelijk tijdschrift Britisch Journal. De onderzoeksresultaten lieten de beoordeling van beschikbare voorspelmodellen voor de vroege opsporing en het ziekteverloop van COVID-19 zien. Begin dit jaar is er een nieuw onderzoek gedaan waaruit blijkt dat veel modellen onvoldoende presteren. Hoe kan dit en wat valt hieruit te leren volgens onderzoeker Laure Wynants?

AI-modellen tijdens coronacrisis – update onderzoek

Deelname Nederlandse AI Coalitie aan World Summit AI en Zorg & ICT

Aan het einde van 2021 vinden er een aantal interessante evenementen plaats voor de zorgsector. Op het gebied van artificiële intelligentie (AI) kunt u een kijkje nemen bij World Summit AI (12 - 14 oktober) en de vakbeurs Zorg & ICT (2 – 4 november). Tijdens beide evenementen is het o.a. mogelijk om kennis te maken met de Nederlandse AI Coalitie. Op 2 november gaat een van de sessies over het onlangs ontwikkelde 'Hulpmiddel Handelingsruimte'.

Deelname Nederlandse AI Coalitie (en partners) aan World Summit AI en Zorg & ICT

Wegwijzer AI in de zorg

Wilt u meer weten over wat er allemaal komt kijken bij het werken met kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) in de zorg? Wist u dat er een wegwijzer is, speciaal voor (zorg)professionals die willen starten of bezig zijn met het ontwikkelen of toepassen van AI? Hierin is informatie te vinden over wetten, kaders, kamerbrieven, (onderzoeks-) rapporten en praktische handreikingen. Of bekijk de ervaringen uit de praktijk.

Wetten, normen en kaders 

Ethische kaders 

Kamerbrieven en rapporten (binnen- en buitenland) 

Praktische handreikingen (financiering, implementatie, opleidingen) 

Wegwijzer AI en Corona

Uit de praktijk 

Colofon

Dit is een uitgave van het programma 'Waardevolle AI voor gezondheid' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma voorziet zorgprofessionals en innovators in Nederland hiermee van kennis en het laatste nieuws over AI-ontwikkelingen. Het programma is afgrond op 31 december 2021.  Vanaf 1 april 2022 worden er geen nieuwsbrieven meer verstuurd vanuit het programma. Wel kunt u nog alle nieuwsbrieven nalezen. Eventuele vragen over AI en data kunt u mailen naar di-ai@minvws.nl.