Update: Reviewcommentaar Veldnorm Medische kwaliteit AI ontvangen, voorbereiding praktijktoets in volle gang

Tijdens de zomer hebben de bij de ontwikkelde veldnorm betrokken werkgroepleden nog eens goed naar de eerste versie van de norm gekeken. Daarnaast hebben andere belanghebbenden uit het veld, waaronder beoogde gebruikers van de veldnorm, gebruik gemaakt van de gelegenheid om de veldnorm te reviewen. In totaal zijn er meer dan achthonderd inhoudelijke commentaren geanonimiseerd beschikbaar gemaakt aan de speciaal ingestelde redactieraad.

De redactieraad en het actieteam zijn tevreden met het resultaat. De reviewers hebben grondig werk afgeleverd. Alle ruim achthonderd inhoudelijke commentaren worden nu verwerkt tot een nieuwe versie van de veldnorm. In de reviews zijn vele nieuwe bronnen en juridische randvoorwaarden aangedragen, en wordt het toepassingsbereik en het gebruikte begrippenkader uitgebreid becommentarieerd en van constructieve feedback voorzien. Ook beraadt de redactieraad zich over de suggesties die gedaan zijn om de bruikbaarheid van de veldnorm als toezichtsmiddel te verstevigen.

Praktijktoets en kennissessies

Na het verwerken van alle input volgt een praktijktoets, waarin aan de hand van vijf casussen de praktische toepasbaarheid van de veldnorm zal worden onderzocht. Uiteindelijk zal eind 2021 de gereviewde eerste versie van de veldnorm worden gepubliceerd. Om toepassers als zorgaanbieders en IT-leveranciers, AI-ontwikkelaars, controlerende instanties, maatschappelijke partijen en andere belanghebbenden kennis te laten maken met de veldnorm, zullen parallel aan de praktijktoets verschillende kennissessies worden georganiseerd.

Wilt u op de hoogte blijven? U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief ‘Waardevolle AI voor gezondheid’. In deze nieuwsbrief worden de ontwikkelingen en de kennissessies aangekondigd.