Nieuwsbrief Waardevolle AI voor gezondheid #5

In deze nieuwsbrief attenderen wij u o.a. graag op het onlangs verschenen rapport ‘Delen van data in de gezondheidszorg’ van de Patiëntfederatie Nederland. Ook inzichten uit verschillende andere onderzoeken helpen om ervoor te zorgen dat er op nationaal niveau voldoende data beschikbaar is of komt voor AI. Het Rathenau rapport over Datasolidariteit voor gezondheid bijvoorbeeld en de nulmeting van Capgemini ‘inventarisatie databeschikbaarheid voor AI in gezondheid en zorg’. Deze zijn te vinden op datavoorgezondheid.nl 

Bereidheid delen medische data blijft hoog – onderzoek Patiëntenfederatie Nederland

In hoeverre hebben patiënten ervaring met het delen van hun gegevens en lichaamsmateriaal? Waarom en wanneer zouden ze wel of geen toestemming geven voor hergebruik? Dat heeft de Patiëntenfederatie Nederland voor een tweede keer onderzocht. Dit keer is ook gekeken naar welke voorkeuren patiënten hebben bij het vragen om toestemming en welke voorwaarden zij zouden stellen aan het beschikbaar stellen van hun gegevens. Ruim 12.000 personen hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt o.a. dat patiënten in veel gevallen bereid zijn gezondheidsgegevens ter beschikking te stellen. Het wordt hen alleen niet altijd gevraagd. Zo is aan 31% in de afgelopen twee jaar in een ziekenhuis daadwerkelijk toestemming gevraagd. Op deze vraag gaf 97% toestemming. 62% van de respondenten geeft zelfs aan dat zij bereid zouden zijn toestemming te geven aan partijen die medische producten ontwikkelen. Bij organisaties die niet-medische producten ontwikkelen zijn er wel meer vraagtekens. Mensen willen graag hun data delen, maar ze willen wel goed geïnformeerd worden over het onderzoeksdoel en op de hoogte blijven. Zo wil 80% weten wat de resultaten zijn van onderzoek met hun gegevens. 

Bereidheid delen medische data blijft hoog – onderzoek Patiëntenfederatie Nederland

Grafiek uit rapport Patiëntenfederatie Nederland

345 miljoen toegekend aan NL AI Coalitie en Health RI vanuit Nationaal Groeifonds

Goed nieuws voor gezondheidsonderzoek, de gezondheidszorg, de Nederlandse economie en de Nederlandse burger. Zowel de NL AI Coalitie als Health RI hebben geld toegekend gekregen voor projecten gericht op kunstmatige intelligentie in de zorg en een gezondheidsdata-infrastructuur. Het AiNed investeringsprogramma AI van de NL AI Coalitie krijgt 276 miljoen euro en Health RI 69 miljoen euro.

345 miljoen uit Nationaal Groeifonds voor NL AI Coalitie en Health RI

Luistertip! Podcast Databeschikbaarheid voor AI in de zorg

In de podcastserie ‘Waardevolle AI voor gezondheid’ praten specialisten uit verschillende disciplines over AI in de zorg. Inmiddels staat de 6e podcast online. Jeroen van der Laak (Radboudumc), Titia Lekkerkerk (Patiëntenfederatie Nederland) en Henk Hutink (Nictiz) praten hierin over databeschikbaarheid. Laat u inspireren en luister naar de podcast!

Podcast 6 Waardevolle AI voor gezondheid - Databeschikbaarheid voor artificiële intelligentie

Lancering in de zomer: integrale handvaten per fase in de ontwikkeling en implementatie van waardevolle AI

Hoe ontwikkel en implementeer je een voor de praktijk waardevolle AI-toepassing voor gezondheid en zorg? Samen met experts uit het veld is het programma Waardevolle AI voor gezondheid bezig met het ontwikkelen van een minimaal raamwerk hiervoor dat handvaten biedt. Het actieteam deelt alvast 5 tips.

Lancering in de zomer: integrale handvaten per fase in de ontwikkeling en implementatie van waardevolle AI

Colofon

Dit is een uitgave van het programma 'Waardevolle AI voor gezondheid' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma voorziet zorgprofessionals en innovators in Nederland hiermee van kennis en het laatste nieuws over AI-ontwikkelingen. Het programma is afgrond op 31 december 2021.  Vanaf 1 april 2022 worden er geen nieuwsbrieven meer verstuurd vanuit het programma. Wel kunt u nog alle nieuwsbrieven nalezen. Eventuele vragen over AI en data kunt u mailen naar di-ai@minvws.nl.