345 miljoen uit Nationaal Groeifonds voor NL AI Coalitie en Health RI

Op 9 april 2021 heeft het kabinet o.a. bekend gemaakt dat er vanuit het Nationaal Groeifonds binnen de pijler onderzoek, ontwikkeling en innovatie 276 miljoen is toegekend aan projecten van de NL AI Coalitie en 69 miljoen aan Health RI.

Het kabinet trekt de komende 5 jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen in kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. In de eerste ronde zijn via de ministeries van OCW, EZK en IenW projecten verzameld die in aanmerking willen komen voor financiering vanuit het Groeifonds. Ook projecten die gericht zijn op innovaties binnen de zorg.

AiNed investeringsprogramma

Het AiNed investeringsprogramma AI van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) krijgt 276 miljoen euro als één van de gehonoreerde innovatievoorstellen vanuit het Nationaal Groeifonds. Het gaat om een voorwaardelijke toekenning van € 44 miljoen en een reservering van € 188 miljoen.

Met het investeringsprogramma wil de NL AI Coalitie de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie benutten voor de Nederlandse economie en samenleving. Het publiek-privaat consortium, heeft inmiddels al meer dan 400 deelnemende organisaties, waarvan een groot deel samen optrekt in de werkgroep Gezondheid en Zorg. Het programma zet in op grootschalige projecten om knelpunten op het terrein van innovatie, kennisbasis, arbeidsmarkt, maatschappij en data delen op te lossen. Dat doen ze met een lerende en integrale ketenaanpak, waarbij mensgerichte AI voorop staat en alle partijen samenwerken: overheid, onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers.

Gezondheidsdata-infrastructuur

Het Nationaal Groeifonds investeert in het voorstel van Health-RI voor een betere gezondheidsdata-infrastructuur. Het project heeft als doel om gebruik van data op het gebied van gezondheid te stimuleren en standaardisatie te bevorderen tussen Nederlandse zorginstellingen, kennisinstellingen en bedrijven.

Samen met deze organisaties kan Health RI nu verder werken aan het ontwikkelen van de infrastructuur die nodig is om gezondheidsdata veilig op te slaan, te combineren en toegankelijk te maken. Daardoor zijn er nieuwe oplossingen voor diagnose, behandeling en preventie mogelijk.

De investering uit het Nationaal Groeifonds bedraagt maximaal € 69 miljoen. Het gaat om een voorwaardelijke toekenning van € 22 miljoen en een reservering van € 47 miljoen.

Tweede ronde Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet in de komende 5 jaar in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Economische groei zorgt voor meer inkomen, zodat iedereen meer te besteden heeft. Daarmee kan er ook geïnvesteerd blijven worden in onze gezondheidszorg, ons onderwijs en in de nodige maatregelen tegen klimaatverandering.

Vanaf begin mei begint een tweede indieningsronde. Na toetsing aan de indieningscriteria en advisering door de beoordelingsadviescommissie neemt het kabinet begin 2022 een besluit over de projecten voor de tweede ronde.

Lees meer over het Nationaal Groeifonds op www.nationaalgroeifonds.nl