Lancering in de zomer: integrale handvaten per fase in de ontwikkeling en implementatie van waardevolle AI

Hoe ontwikkel en implementeer je een voor de praktijk waardevolle AI-toepassing voor gezondheid en zorg? Samen met experts uit het veld is het programma Waardevolle AI voor gezondheid bezig met het ontwikkelen van een minimaal raamwerk hiervoor dat handvaten biedt. Het actieteam deelt alvast 5 tips.

Het multidisciplinaire actieteam, met Saskia Haitjema (Assistant Professor UMCU) als product owner, buigt zich over een ‘hulpmiddel handelingsruimte’, met kaders, normen en good practices per fase in productontwikkeling van AI voor gezondheid. Wie bezig is met het ontwikkelen en/of implementeren van AI kan het hulpmiddel gebruiken om te weten te komen welke handelingsruimte er is om tot waardevolle AI te komen. Het geeft houvast welke minimale eisen en standaarden er rond waarde, eindgebruikers, techniek, verantwoordelijkheid en ethiek spelen per fase in productontwikkeling.

Bij het tot stand komen van het hulpmiddel baseert het team zich op de ‘Innovatiefunnel’ van het UMC Utrecht en herijkt deze aanpak door er best practices vanuit eigen disciplines aan toe te voegen. Het hulpmiddel in een eerste minimale vorm is naar verwachting in de zomer 2021 gereed en zal in de komende maanden gevalideerd worden in een bredere groep belangstellenden. Wilt u hierover meer weten of best practices delen, stuur dan een e-mail t.a.v. het actieteam Handelingsruimte via di-ai@minvws.nl.

Wilt u nu alvast zelf aan de slag met waardevolle AI in de zorg, dan helpen wellicht de volgende tips en vragen:

 1. Data en AI zijn nooit het doel, maar altijd het middel.
  Waar en hoe willen we de waarde van onze zorg vergroten?
 2. Zet de patiënt en professional centraal, en niet de techniek.
  Wat zijn de beoogde effecten op mensen en processen?
 3. Omarm een multidisciplinaire aanpak vanaf het begin (intern & extern).
  Hoe betrekken we verschillende expertises al vroeg bij onze innovatie?
 4. Hou in elke fase het eindplaatje in het oog.
  Wat is de stip op de horizon waar we naartoe werken?
 5. Wees niet bang om te falen, leer daarvan.
  Hoe verzilveren wij onze mislukkingen?