Resultaten onderzoek databeschikbaarheid voor artificiële intelligentie in de zorg bekend

Hoe zit het met de databeschikbaarheid voor artificiële intelligentie (AI) in de zorg? De resultaten van de nulmeting die onlangs is uitgevoerd zijn imiddels bekend. Ook wijzen wij u in deze nieuwsbrief graag op een aantal praktijkvideo's. U krijgt met deze video’s een beeld van hoe AI-toepassingen in de dagelijkse zorgpraktijk de zorgverlener en patiënt ondersteunt. Nu, in tijden van Corona, maar zeker ook voor de dag van morgen.

Resultaten onderzoek databeschikbaarheid voor AI in de zorg

Voor waardevolle en betrouwbare AI is het belangrijk dat er integrale data beschikbaar is voor ontwikkeling, training, validatie en toepassing. Bent u benieuwd hoe het zit met de databeschikbaarheid voor AI in de zorg? Capgemini Invent heeft onderzoek gedaan naar welke initiatieven en/of constructies er in Nederland bestaan om (zorg)data beschikbaar te maken voor AI.

Uit het onderzoek komt o.a. naar voren dat er op zich geen gebrek is aan gezondheidsdata, maar wel aan hergebruik van beschikbare gezondheidsdata. Hierbij gaat het om gezondheidsdata decentraal toegankelijk te maken voor AI en ervoor te zorgen dat er goed samengewerkt kan worden door zorgprofessionals in de praktijk.

In de inventarisatie zijn 23 initiatieven meegenomen. Op basis van verdiepende vragenlijsten en gesprekken is een samenhangend beeld gevormd van de huidige situatie én de belangrijkste vraagstukken rond databeschikbaarheid in gezondheid en zorg.

De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op datavoorgezondheid.nl

Resultaten onderzoek naar beschikbare zorgdata voor artificiële intelligentie bekend

Databeschikbaarheid Waardevolle AI voor gezondheid
Beeld: ANP

Praktijkvideo's AI in de zorg

Samen met het zorgveld heeft VWS een drietal praktijkvideo’s gemaakt. De video’s laten AI-toepassingen zien die al in de praktijk getest of gebruikt worden. Hoe zorg je als cardioloog bijvoorbeeld voor een veilig consult tijdens de coronacrisis? Hartpatiënten kunnen door middel van een app vanuit huis zelf hun hartritme meten en doorsturen naar de arts.

Praktijkvideo’s over artificiële intelligentie in de zorg

25 – 27 januari 2021: Online AI-Missie Frankrijk - Nederland

De samenwerking aangaan, een netwerk opbouwen en/of de Franse markt verkennen op het gebied van AI? De NL AI Coalitie organiseert met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een online AI-missie tussen Frankrijk en Nederland. De inschrijving is geopend, voor het programma staat de organisatie nog open voor suggesties of wensen.

25 – 27 januari 2021: Online AI Missie Frankrijk - Nederland

Wat vinden patiënten en burgers van ‘nader gebruik’ van gezondheidsdata?

Om gezondheidsdata die in de dagelijkse praktijk verzameld is beschikbaar te stellen voor medisch(-wetenschappelijk) onderzoek, is veelal toestemming nodig van de patiënt. Hoe patiënten en burgers in zowel Nederland als in Duitsland hierover denken, blijkt uit een vergelijkend onderzoek verschenen in 'European Journal of Human Genetic's.

Wat vinden patiënten en burgers van ‘nader gebruik’ van gezondheidsdata? - vergelijkend onderzoek in Nederland en Duitsland

Colofon

Dit is een uitgave van het programma 'Waardevolle AI voor gezondheid' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma voorziet zorgprofessionals en innovators in Nederland hiermee van kennis en het laatste nieuws over AI-ontwikkelingen. Het programma is afgrond op 31 december 2021.  Vanaf 1 april 2022 worden er geen nieuwsbrieven meer verstuurd vanuit het programma. Wel kunt u nog alle nieuwsbrieven nalezen. Eventuele vragen over AI en data kunt u mailen naar di-ai@minvws.nl.