Praktijkvideo’s over artificiële intelligentie in de zorg

Om de waarde van artificiële intelligentie (AI) voor gezondheid- en zorg te laten zien, juist nu in tijden van Corona, heeft het ministerie van VWS samen met het zorgveld een drietal praktijkvideo’s gemaakt. De video’s laten AI-toepassingen zien die in de praktijk getest of gebruikt worden en staan op www.datavoorgezondheid.nl/uit-de-praktijk.

Hoe zorg je als arts voor een veilig consult tijdens de coronacrisis? We zien steeds meer voorbeelden. In de cardiologie kunnen hartpatiënten nu bijvoorbeeld door middel van een app vanuit huis zelf hun hartritme meten en doorsturen naar de arts. Een AI-algoritme analyseert of het hartritme afwijkingen vertoont. Dit geeft de arts actuele meetmomenten en de patiënt voelt zich minder angstig doordat de arts zijn/haar gezondheid in de gaten kan blijven houden.

Dit is één van de drie voorbeelden van AI-toepassingen in de praktijk waar een video van is gemaakt. De video’s zijn bedoeld ter inspiratie wat er al mogelijk is in de praktijk en zijn gemaakt voor en door zorgprofessionals en innovators. Ze geven een beeld van hoe AI helpt in het aangaan van uitdagingen voor gezondheid en zorg. Over hoe AI-toepassingen in de dagelijkse zorgpraktijk de zorgverlener en patiënt ondersteunt om snellere en accuratere beslissingen te kunnen nemen in preventie, diagnostiek, behandeling en zorg. Nu, in tijden van Corona, maar zeker ook voor de dag van morgen.

AI voor monitoring op afstand in de cardiologie

Ik heb zelf momenten gehad dat ik dacht:\NGoh, zal die er morgenvroeg mee stoppen ofzo?
Je voelt je zo ellendig.
Afgelopen november heb ik\Neen hartinfarct gekregen.
Toen ben ik ook meteen gedotterd\Nen hebben ze twee stents geplaatst.
En een paar maanden later kreeg ik weer\Nde benauwdheid. Iets ging helemaal fout.
Ik ben Dominik Linz.\NIk ben cardioloog hier in Maastricht, in het MUMC+.
Normaal zien wij patiënten face-to-face\Nin het ziekenhuis.
Maar omdat wij nu tijdens COVID dat niet kunnen doen,\Nhebben wij alles veranderd in teleconsultaties.
Dat betekent dat wij patiënten hebben gebeld...
maar via de telefoon is het niet mogelijk direct\Nritme informatie van onze patiënten te krijgen.
Ik ben Lars Grieten en ik ben mede-oprichter\Nen CEO van de firma FibriCheck.
Wij ontwikkelen een app om hartritmestoornissen te\Ndetecteren door enkel gebruik te maken van een smartphone.
Wij maken gebruik van de camera en het flitslampje\Nvan de telefoon. Dit kan elk type telefoon zijn.
De patiënt of gebruiken moet zijn vinger op de camera\Nplaatsen gedurende één minuut.
Je neemt één minuut je hartslag op, je drukt op opslaan\Nen meteen staat het in de computer in het ziekenhuis.
Wij kunnen dan in het ziekenhuis met bepaalde\Nalgoritmen de informatie analyseren.
Ik ben heel blij dat de app er is.
Want als de app er niet was, dan vraag ik me af hoe ik\Nin deze coronatijd onder behandeling was geweest.
De patiënt begint de app te gebruiken voor zeven\Ndagen, drie metingen elke dag, dus 21 metingen.
Dat gaf mij op enig moment\Neen heel geruststellend gevoel.
Ik voelde me niet meer alleen.
En als wij dan de patiënt tijdens\Nde teleconsultatie bellen...
hebben wij 21 metingen van de hele week\Nvoor de teleconsultatie beschikbaar.
De artificiële intelligentie gaat het signaal\Nopbreken in hele kleine stukjes.
En gaat nakijken of er een probleem is\Nmet het toestel...
waarmee de data verzameld is\Nin specifieke eigenschappen.
En in een tweede stap gaat analyseren, als het signaal\Ndan goed is, of er afwijkende hartritmes aanwezig zijn.
Op basis daarvan gaat het een resultaat presenteren\Naan de arts die met de gegevens verder kan gaan.
Ik was natuurlijk ook bezorgd over naar het\Nziekenhuis gaan in deze coronatijd.
Dat voelt niet lekker.
Enkel indien de resultaten afwijkend zijn,\Nmoet de patiënt naar de arts komen.
Je vermijd een toestroom aan patiënten\Ndie onnodig in de wachtkamer moeten zitten.
Die vervang je door de wachtkamer efficiënt te vullen.
Wilt dat zeggen dat een telefoon een arts gaat vervangen?\NDat gaat nooit gebeuren.
Maar een telefoon of mobiele applicaties gaat de arts\Nondersteunen in het opvolgen van patiënten.
En daardoor de zorgefficiëntie hoger kunnen brengen...
de kwaliteit van leven\Nvan de patiënt omhoog kunnen krijgen...
en de kost die op de gezondheidzorg weegt\Nte gaan onderdrukken.
Dat is wat wij tijdens COVID hebben geleerd\Nen wat wij nu ook verder gaan ontwikkelen...
om op die manier eigenlijk de zorg van\Nonze patiënten via de telefoon te verbeteren.

Data voor gezondheid

Om bijvoorbeeld betere diagnoses te stellen en de juiste zorg te verlenen, werken zorgprofessionals naast hun dagelijkse werk aan innovaties. Zij maken daarbij steeds meer gebruik van data en (digitale) gegevensuitwisseling. Het gebruik van kwalitatief goede en beschikbare data is daarbij een basisvoorwaarde.

AI kan helpen om zoveel mogelijk waarde uit data te halen. Door haar kracht om te voorspellen, zelf analyses te doen en daarvan te leren om tot op maat gemaakte adviezen of acties te komen. Dit biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld preventie, maar ook zelfmanagement, snellere en betere diagnostiek en behandeling. Het draagt bij aan betere gezondheid en/of het voorkomen, verplaatsen, vervangen van zorg.

Uit de praktijk

In de zorgpraktijk zijn veel verschillende AI-toepassingen in ontwikkeling of in gebruik. Dit blijkt onder andere ook uit een onderzoek naar de stand van zaken van AI voor gezondheid en zorg in 2020. Wat zijn de mogelijkheden van AI voor de radiologie? Welke nieuwe kansen biedt AI in de ouderenzorg? En wat betekent het voor de kwaliteit en veiligheid in de cardiologie? Wat levert het op voor de patiënt? Dit zijn enkele voorbeelden die in beeld gebracht zijn om een kijkje te geven in de praktijk van vandaag. Verschillende zorginstellingen, zorgprofessionals, ontwikkelaars en patiënten hebben meegewerkt aan het maken van de video’s met drie voorbeelden van typen AI.

De video’s zijn te bekijken via www.datavoorgezondheid.nl/uit-de-praktijk