Over deze wegwijzer

Deze wegwijzer gaat in op de bijzonderheden die spelen bij het ontwikkelen en toepassen van AI in de zorg. De wegwijzer is niet bedoeld als technische handreiking om AI te ontwikkelen; hiervoor zijn diverse voorzieningen in de markt beschikbaar. 

Inhoud

In deze wegwijzer staan verwijzingen naar artikelen en andere publicaties. Deze verwijzingen zijn niet uitputtend. Publicaties kunnen meningen van auteurs bevatten die niet noodzakelijkerwijs worden onderschreven door het ministerie van VWS.

Updates

De wegwijzer AI in de zorg is met zorg samengesteld op basis van onderzoek en gesprekken met het zorgveld. Wij updaten deze wegwijzer geregeld, want zowel de technologie van AI als de wet- en regelgeving eromheen veranderen voortdurend.

Contact

Vragen, suggesties, opmerkingen? Mail naar di-ai@minvws.nl.