Nieuwsbrief Waardevolle AI voor gezondheid #6

In de gezondheidszorg wordt volop ingezet op innovatieve toepassingen. Artificiële intelligentie (AI) speelt hierin een belangrijke rol. Wat kunnen zorgprofessionals leren over AI? Hoe kan de (toekomstige) waarde van een veelbelovende AI-toepassing aangetoond worden? In deze nieuwsbrief leest u o.a. meer over het toepassen van een Health Technology Assessment en krijgt u tips aangereikt om u verder te verdiepen in AI.

Inzicht in waarde AI-gezondheidsinterventie met een HTA

Bij het ontwikkelen van veelbelovende AI-toepassingen is het vaak lastig om de (toekomstige) waarde aan te tonen. Het gaat naast kosten ook om gewonnen gezondheid zoals lengte en kwaliteit van leven. En het heeft vaak effect op de hele keten van zorg.

Een (early) Health Technology Assessment (HTA) kan worden uitgevoerd om waarde vroegtijdig en gestandaardiseerd inzichtelijk te maken. Om te zien hoe een HTA kan worden toegepast op een AI-innovatie, heeft het VWS-programma Waardevolle AI voor gezondheid opdracht gegeven aan het institute for Medical Technology Assessment (iMTA) tot het toepassen van een early HTA op de AI-toepassing ‘MS sherpa’. MS sherpa is ontwikkeld voor neurologen en voor patiënten met Multiple Sclerosis (MS) en is eerder door de Nederlandse AI Coalitie geselecteerd als use case.

Benieuwd? De voorbeeldrapportage en routekaart is beschikbaar. Als hulpmiddel voor iedereen die bezig is met het ontwikkelen, investeren in en naar de praktijk brengen van AI-toepassingen.

Inzicht in waarde AI-gezondheidsinterventie

Routekaart HTA

Nieuwe cursus voor zorgprofessionals: De Nationale AI-Zorg cursus

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) en Health-Holland, Topsector Life Sciences & Health hebben de Nationale AI-Zorg cursus gelanceerd. Deze gratis cursus over artificiële intelligentie (AI) in de zorg biedt zorgverleners meer inzicht in wat AI kan betekenen in hun dagelijks werk.

Nieuwe cursus voor zorgprofessionals: De Nationale AI-Zorg cursus

Richtlijnen algoritmen overheden digitale overheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft richtlijnen opgesteld voor het toepassen van algoritmen door overheden. De richtlijnen zijn bruikbaar voor zowel de publieke sector als het bedrijfsleven en geven organisaties handvatten voor het verantwoord ontwikkelen en gebruiken van algoritmen.

Wetten, normen en kaders

Luistertip zomer: Podcastserie Waardevolle AI voor gezondheid

Hoe kan AI worden ingezet in de zorg? En wat is er al beschikbaar om patiënten beter te ondersteunen of ziekten eerder te signaleren? De podcastserie Waardevolle AI voor gezondheid duikt in de wereld van data en AI. Mensen uit het veld praten over de oplossingen die er zijn. Laat u inspireren en luister nu de eerste 7 afleveringen terug!

Podcastserie Waardevolle AI voor gezondheid

20 juli AI expertsessie

Nictiz is samen met de Nederlands AI Coalitie en VWS bezig met het in kaart brengen van de benodigdheden om beschikbaarheid van data voor AI in de zorg te verbeteren. Ieder kwartaal vindt er een interactieve sessie plaats. Wilt u als AI-expert deelnemen aan de eerstvolgende sessie op 20 juli? Meld u dan nu aan via de website van Nictiz.

AI expertsessie Nictiz 20 juli 2021

In ontwikkeling: Veldnorm voor beoordelen medische kwaliteit AI

In het najaar van 2020 is een actieteam van experts en vertegenwoordigers van (koepel)organisaties gestart met het zetten van eerste stappen in de ontwikkeling van een veldnorm. De norm richt zich op het beoordelen van de (medische) kwaliteit en effectiviteit van AI-gestuurde voorspellende algoritmen voor gezondheid en zorg. Van december tot en met juni hebben 6 werkgroepen van AI-experts in gezondheid en zorg  gewerkt aan het vaststellen en prioriteren van de belangrijkste onderwerpen en het beschrijven van kwaliteitscriteria. Dit proces is inhoudelijk begeleid door UMCU en LUMC. De betrokken experts werken deze zomer aan een peerreview, een andere groep experts, belanghebbenden en belangstellenden werkt aan een zogenoemde user review. We houden u op de hoogte van de uitkomsten via de nieuwsbrief en website datavoorgezondheid.nl.

Colofon

Dit is een uitgave van het programma 'Waardevolle AI voor gezondheid' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma voorziet zorgprofessionals en innovators in Nederland hiermee van kennis en het laatste nieuws over AI-ontwikkelingen. Het programma is afgrond op 31 december 2021.  Vanaf 1 april 2022 worden er geen nieuwsbrieven meer verstuurd vanuit het programma. Wel kunt u nog alle nieuwsbrieven nalezen. Eventuele vragen over AI en data kunt u mailen naar di-ai@minvws.nl.