Opleidingen en trainingen

Om kennis over wat AI wel en niet is, te vergroten, is een groot aantal opleidingen ontwikkeld. Een tweetal online, gratis trainingen brengen we graag onder de aandacht.

De Nationale AI-Zorg cursus

NL AI Coalitie,Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health (2021)

Deze gratis online cursus richt zich specifiek op AI in de zorg en biedt de zorgverlener, van (huis)arts tot verpleegkundige en van GGZ-medewerker tot mantelzorger, meer inzicht in wat AI kan betekenen in hun dagelijks werk. De cursus is Nederlandstalig en bestaat uit 13 korte modules van 6 tot 15 minuten, totaal zo’n 2,5 uur. Na afloop wordt er een certificaat uitgereikt.

De Nationale AI-Zorg cursus

De Nationale AI-cursus

Partners van de Nationale AI-Cursus (2018)

Om de kennis over artificiële intelligentie te vergroten is door een partnerschap van een aantal Nederlandse bedrijven en organisaties de Nationale AI-cursus ontwikkeld. Deze cursus kan online gevolgd worden, is gratis en helpt om verder te verdiepen in wat AI inhoudt.

De cursus gaat niet specifiek over AI en gezondheidszorg, maar is algemeen van opzet.

De Nationale AI-Cursus

Elements of AI

eu2019fi (2019)

Gedurende het Finse voorzitterschap van de EU in 2019, is besloten te investeren in het vergroten van de vaardigheden van EU-burgers op het gebied van AI. Daartoe is een online cursus ontwikkeld die gratis ter beschikking wordt gesteld. Op dit moment in het Engels, het Fins, het Ests, het Zweeds en het Duits, maar het is de ambitie dat de cursus in alle EU-talen wordt aangeboden.

Met het succesvol afronden van de opleiding zijn twee ECTS-credits te verdienen.

Cursus Elements of AI