Uit het buitenland

Onderstaande (onderzoeks-)rapporten gaan in op kansen en uitdagingen voor AI vanuit een wereldwijd perspectief. De rapporten, met kennis en inzichten van diverse experts uit verschillende landen, geven analyses en (praktische) handreikingen.

Artificial Intelligence – A European Perspective

Joint Research Centre, European Commission (JCR, 2018)

Interessant voor wie inzicht wil krijgen in de wereldwijde krachtsverhoudingen rond AI. In het document wordt op basis van wetenschappelijk onderzoek ingegaan op kansen en uitdagingen voor AI in Europa in relatie tot andere actoren in de globale context. 

Artificial Intelligence – A European Perspective

European commission strategy and plan on Artificial intelligence

Europese Commissie (2019)

Het accent van de strategie ligt op het technisch voorop blijven lopen, het stimuleren van private en publieke sector, het anticiperen op socio-economische veranderingen en het creëren van een juridisch en ethisch raamwerk.

European Commission strategy on Artificial Intelligence

Algorithmen – technologische Entwicklung in der Medizin braucht gesellschaftlichen Diskurs uber Moglichkeiten und Grenzen

Bertelsmann stichting (2019)

De Duitse stichting heeft als doel ervoor te zorgen dat iedereen aan het maatschappelijk leven kan deelnemen. Zij roept in dit rapport op tot een maatschappelijk debat over voor- en nadelen van gebruik van algoritmen.

Algorithmen – technologische Entwicklung in der Medizin braucht gesellschaftlichen Diskurs uber Moglichkeiten und Grenzen

Study on Big Data in Public Health, Telemedicine and Healthcare

Gesundheit Österreich Forschungs- und Planungs GmbH in opdracht van de Europese Commissie (2016)

Dit onderzoek, naar voorbeeldtoepassingen van big data in de gezondheidszorg, geeft aanbevelingen voor implementatie van toepassingen in de EU. Het bekijkt data vanuit vier verschillende optieken: verzamelen, opslaan, analyseren en toepassen.

Study on Big Data in Public Health, Telemedicine and Healthcare

Exploring data-driven innovation as a new source of growth

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2013)

In dit rapport wordt ingegaan op de betekenis en opkomst van big data in vijf sectoren, waaronder gezondheidszorg. De OECD roept op tot het vormen van samenhangend beleid op het gebied van privacybescherming, toegang tot data, gevolgen voor de arbeidsmarkt, de infrastructuur en het onderbouwen van de baten.

Exploring data-driven innovation as a new source of growth

Data-driven Innovation – Big data for Growth and Well-Being

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2015)

De OECD vraagt aandacht voor het adresseren van de ‘verstorende’ werking van datagedreven werken. Zij roept op tot het stimuleren van (cultuur)veranderingen en tot het zoeken naar een balans tussen ‘open’ toegang tot data en de zorgen die individuen en organisaties daarover hebben.

Data-driven Innovation – Big data for Growth and Well-Being

Sherlock in health – How AI may improve quality and efficiency whilst reducing healthcare costs in Europe

PricewaterhouseCoopers (PwC, 2018)

PwC kwantificeert aan de hand van drie zorgpaden in dit rapport wat grootschalige toepassing van AI in Europa kan opleveren. Zij onderkent problemen bij het toepassen van AI en doet aanbevelingen.

Sherlock in health - How AI may improve quality and efficiency whilst reducing healthcare costs in Europe

Human rights in the robot age – Challenges arising from the use of robotics, artificial intelligence, and virtual and augmented reality

Rathenau Instituut op verzoek van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE, 2017)

Het besef groeit in de Raad van Europa dat een nieuwe golf technologieën, ethische en sociale vraagstukken met zich meebrengt. Het rapport roept op tot een Europees verdrag en tot beleid om mensenrechten te beschermen en te ontwikkelen, en doet aanbevelingen.

Human rights in the robot age – Challenges arising from the use of robotics, artificial intelligence, and virtual and augmented reality

The European Data Strategy - shaping europe's digital future

Witboek Europese Commissie over data en AI (EC, 2020)

De Europese Commissie heeft op 19 februari in een witboek haar ideeën en acties bekend gemaakt voor digitalisering die iedereen ten goede komt. Ook AI komt uitgebreid aan de orde. De Commissie is ervan overtuigd dat Europa alles in huis heeft om uit te groeien tot een wereldleider op het gebied van AI die veilig kan worden toegepast.

The European Data Strategy - shaping europe's digital future