Leidraad kwaliteit AI in de zorg

De leidraad AI in de zorg helpt zorgverleners in alle sectoren om de kwaliteit van aangeboden AI te beoordelen en helpt ontwikkelaars om kwalitatieve, betrouwbare AI te ontwerpen en realiseren. Inzicht in criteria en bijbehorende eisen om kwaliteit van AI vanuit een zorg-perspectief te toetsen helpt bovendien vertrouwen in AI voor gezondheid te realiseren. De leidraad draagt ook bij aan uniformiteit en het proces van markttoelating en vergoeding door verzekeraars. 

Wil je meer lezen over de Leidraad AI in de Zorg in het Engels? Klik dan op deze link:

The English version of the guideline AI in healthcare.

Hulpmiddel voor alle sectoren in de zorg

De leidraad is onderverdeeld in 6 fasen die gebruikt kunnen worden als structuur voor het organiseren van documentatie en voor het houden van (intern) toezicht.

De leidraad is relevant voor:
- Toepassers van AI (denk aan zorgprofessionals, zorgaanbieders, medische en wetenschappelijke verenigingen, onderwijs, IT leveranciers en burgers)
- Ontwikkelaars (denk aan de verantwoordelijk ontwikkelaars, validatoren, onderzoekers, datamanagers en data leveranciers)
- Controlerende instanties (denk aan (intern) toezichthouders, notified bodies, privacy officers, verzekeraars, reviewers)
- Maatschappelijke partijen (denk aan patiënt(en)-(verenigingen), belangenpartij, politieke partijen etc.

Deze publicatie is ook te vinden in een online leeromgeving op www.leidraad-ai.nl

Via deze link kun je de Leidraad AI in de zorg downloaden: Leidraad AI in de zorg.

Duurzame borging

De Leidraad stond in de ontwikkeling eerder bekend als Veldnorm medische AI. De initiatiefnemers hebben geconstateerd dat de titel Leidraad kwaliteit AI in de zorg passender is, gezien de scope en status. 

Een werkgroep van brancheorganisaties werkt aan een duurzame borging van de eisen en aanbevelingen met de ambitie dat die op termijn maatgevend zijn voor de zorg.

Door en voor het veld

De Leidraad voor kwalitatieve diagnostische en prognostische toepassingen van AI in de zorg is door en voor het veld ontwikkeld. Vele deelnemers hebben met passie en aandacht bijgedragen aan de ontwikkeling.

Een aantal van hen aan het woord in deze video:

Auteurs:

Maarten van Smeden, Carl Moons, Lotty Hooft (fase 1 t/m 3)

Ilse Kant, Hine van Os, Niels Chavannes (fase 4 t/m 6)

Werkgroepleden:

Fase 1: Paul Agra, Amy Eikelenboom, Andre Dekker, Christian van Ginkel, Saskia Haitjema, Martine de Vries.

Fase 2: Gabrielle Davelaar, Desy Kakjay, Evangelos Kanoulas, Kicky van Leeuwen, Joran Lokkerbol, Daniel Oberski.

Fase 3: Huib Burger, Daan van den Donk, Vincent Stirler, Wouter Veldhuis, Bart-Jan Verhoeff.

Fase 4: Giovanni Cina, Marcel Hilgersom, Maurits Kaptein, Floor van Leeuwen, Martijn van der Meulen, Egge van der Poel.

Fase 5: René Drost, Sade Faneyte, Leo Hovestadt, Teus Kappen, Ewout Steyerberg, Jonas Teuwen, René Verhaart. 

Fase 6: Nynke Breimer, Bart Geerts, Anne de Hond, Lysette Meuleman, Karen Wiegant, Laure Wynants.

De werkgroepen zijn inhoudelijk begeleid door Maarten van Smeden en Ilse Kant, met ondersteuning van Roy Tomeij, Pieter Boone en Rachel Peeters. 

Reviewers: 

Annemarie van ’t Veen, Charlotte Brouwer, Daniel Vijlbrief, Elise Quik, Jan-Jaap Visser, Jan-Kees van Wijnen, Jan-Willem Wasman, Jean-Paul Kleijnen, Joris van Dijk, Leon Doorn, Lieke Poot, Maaike van Mourik, Mark Scheper, Martin van Buuren, Merel Huisman, Richard Bartels, Rimmert Brandsma, Rob Tolboom, Roel Streefkerk, Roel van Est, Wouter Bulten

Praktijktoets deelnemers:

RetCAD, Thirona - Mark van Grinsven
HUME, Mentech – Reon Smits en Erwin Meinders
U-Prevent, Ortec – John Jacobs
Risicotaxatie agressie in de psychiatrie, UMCU – Karin Hagoort
Covid-19 severity score, Maasstad ziekenhuis – Sade Faneyte

Feedback uit de reviewrondes en praktijktoetsen is verwerkt door de redactieraad bestaande uit de auteurs onder begeleiding van Ylja Remmits en Alexander Boer van KPMG Trusted Analytics.

Actieteamleden:
Jan Jaap Baalbergen (NFU), Robert Geertsma (RIVM, Dennis Japink (ZN), Carl Moons (UCMU), Rozemarijn Pennings (InEen), Marlies Schijven (Amsterdam UMC), Jaap Schrieke (GGZ Nederland), Inge Steinbuch (ActiZ), Jos Schimmelpennink (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), Stefan Visscher (Federatie Medisch Specialisten) en Claire de Monte (Ministerie van VWS).

Vragen/opmerkingen

De totstandkoming van de leidraad was een van de actielijnen van het programma Waardevolle AI voor gezondheid van het ministerie van VWS. De coördinatie over de hele actielijn was namens VWS in handen van Rosalie van Oostrom. Met het opleveren van deze leidraad komt niet alleen deze actielijn, maar alle actielijnen en daarmee ook het programma tot haar eind.

Vragen of opmerkingen over de leidraad kunnen gedeeld worden via de LinkedIn-pagina Leidraad kwaliteit AI in de zorg.