Nieuwsbrief Waardevolle AI voor gezondheid #9

Met de afronding van het programma Waardevolle AI voor gezondheid is dit de laatste nieuwsbrief. Het programma is opgezet om als vliegwiel zorgprofessionals, innovators en stakeholders te helpen bij AI succesvol en sneller te kunnen implementeren en opschalen. Hiervoor werkten van 2019 - 2021 multidisciplinaire teams in het veld samen aan hulpmiddelen, randvoorwaarden en bewustwording. Het zijn mooie generieke handvatten geworden waarmee zorgprofessionals, innovators en stakeholders het innovatieproces kunnen optimaliseren of bieden inzichten om op een duurzame manier de juiste randvoorwaarden voor AI te creëren.

“We blijven dat stokje vasthouden met elkaar”

Na ruim 2 jaar is een einde gekomen aan het programma Waardevolle AI voor gezondheid. Vanuit de opgebouwde community blijft het vliegwiel in beweging. Tijdens een afsluitend evenement op 7 maart 2022 is stilgestaan bij wat er is bereikt om met deze reflecties weer de volgende stappen te zetten met elkaar.

Onder leiding van dagvoorzitter Etienne Verhoeff werd het evenement geopend door programmamanager Annemieke Nennie en Tim Postema, manager bij de directie Informatiebeleid en tevens opdrachtgever van het programma (zie foto). Vier stakeholders bij AI in de zorg gaven vanuit hun perspectief een reflectie op het programma en gingen in op ‘the next step’. De deelnemers in het hele land gingen met elkaar in gesprek over hoe we met elkaar in beweging blijven. Hoe ontwikkelen we door en hoe blijven we elkaar opzoeken, samenwerken en leren? Vanuit de studio gaven Tim Postema en Pieter Jeekel, kwartiermaker Nederlandse AI Coalitie, een terugkoppeling op alle ideeën en de handelingsopties.

Pieter Jeekel (NL AI Coalitie): “Het is van groot belang dat we met elkaar de randvoorwaarden invullen voor de implementatie van AI. Met elkaar moeten we goed de rollen verdelen. De basis in gelegd, het is nu zaak om door te pakken, stap voor stap.”

Tim Postema (VWS): “VWS kan het niet alleen. De coalitie kan het niet alleen. Alle mensen in het zorgveld ook niet. Iedereen heeft zo zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. De inbreng komt van iedereen en het commitment is ontzettend belangrijk. We blijven dat stokje goed vasthouden met elkaar! Het is een kans, het is leuk en als we de energie van nu ervoor in blijven zetten, dan komt het goed. De resultaten die er nu liggen zijn volledig gerealiseerd door samenwerking, de manier van leren, elkaar vertrouwen, dat is echt iets om trots op te zijn!

Eindevenement Samen in beweging

Resultaten programma Waardevolle AI voor gezondheid

Met het programma Waardevolle AI voor gezondheid zijn mooie resultaten geboekt. In de programmatoelichting leest u de aanleiding, de opzet langs de drie pijlers en de resultaten van de hieruit voortgekomen actielijnen. Per actielijn staat in de toelichting uitgewerkt met welk initieel doel de lijn is gestart, welke inzichten of hulpmiddelen hieruit zijn voortgekomen en welk vervolg er vanaf 2022 is beoogd.

De Kamerbrief Waardevolle AI voor Gezondheid die eind Maart naar de Tweede Kamer is verzonden, verwijst naar deze programmatoelichting als uitgebreide terugkoppeling van het programma.

Programmatoelichting Waardevolle AI voor gezondheid

Toolkaart: Hulpmiddelen voor implementeren AI op een rij

De onderlinge verwevenheid van de resultaten van het programma Waardevolle AI voor gezondheid zijn inzichtelijk gemaakt in een toolkaart. De weg naar de totstandkoming en de slimme inzet van waardevolle AI in de praktijk gaat langs 7 fases. Met een kernvraag per fase geeft de toolkaart een overzicht welke hulpmiddelen en onderzoeksbevindingen uit het programma bruikbaar zijn én welke stakeholders een cruciale rol spelen. De toolkaart is interactief, met een klik op het hulpmiddel bent u bij de vindplaats.

Toolkaart: hulpmiddelen voor implementeren van artificiële intelligentie in gezondheid en zorg op een rij

Docuserie Mens & AI

Wanneer zorgprofessionals, patiënten en burgers nadenken over een toekomst met AI bij gezondheid en zorg, ontstaan er vaak al snel een hoop vragen, verwachtingen en doembeelden. Want hoe slim is AI eigenlijk? Gaan robots uw werk overnemen? En hoe ziet de samenwerking tussen de mens en AI er over 10 jaar uit? Met de driedelige docuserie ‘Mens & AI in de zorg’ wil het ministerie van VWS aandacht besteden aan al deze vragen en de kijker op weg helpen zich voor te bereiden op een toekomst met AI.

Docuserie Mens & AI in de zorg

Nationale Routekaart Databeschikbaarheid

De Nederlandse AI Coalitie, Nictiz en VWS hebben onderzocht wat de oorzaken van het ontbreken van data voor AI zijn. AI kan pas optimaal werken voor gezondheid als er op een veilige, betrouwbare en transparante manier voldoende en kwalitatief goede data beschikbaar is. Om hergebruik van data voor AI mogelijk te maken, is samenwerken noodzakelijk. De Nationale Routekaart Databeschikbaarheid is een leidraad om te concretiseren hoe en met welke vaart we kunnen komen tot meer bruikbare data voor AI.

Artificiële intelligentie in de zorg: veelbelovend maar meer data is noodzakelijk

Luistertip: Nieuwe podcasts online 

De podcastserie Waardevolle AI voor gezondheid is aangevuld met twee laatste mooie podcasts. Podcast 11 gaat over de Mindmap bestuurlijke agenderen van AI. In deze podcast helpen twee zorgbestuurders met hoe AI onderdeel kan worden van de strategische koers van de zorginstelling. In podcast 12 hoort u meer over de leidraad kwaliteit AI in de zorg, een handig hulpmiddel voor alle zorgsectoren om kwalitatieve en betrouwbare AI te kunnen ontwerpen, realiseren en beoordelen.   

Podcastserie Waardevolle AI voor gezondheid

Contact over AI in gezondheid en zorg

Alle leden van het programmateam waar u mogelijk contact mee heeft gehad gaan zich richten op andere werkzaamheden. Mocht u nog vragen hebben over AI en/of data dan kunt u een e-mail sturen naar di-ai@minvws.nl. U wordt dan doorverwezen naar de juiste persoon of organisatie.

Zorg voor innoveren is het centrale aanspreekpunt vanuit de overheid en informeert, adviseert en verbindt zorginnovatoren. Meer hierover kunt u vinden op www.zorgvoorinnoveren.nl.

De NL AIC is de publiek-private samenwerking, waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken om de Nederlandse AI-activiteiten te stimuleren, te ondersteunen en te organiseren. Binnen de coalitie is er een speciale werkgroep Gezondheid en zorg die wordt aangevoerd door Pieter Jeekel als kwartiermaker. Meer informatie is de vinden op www.nlaic.com.

Colofon

Dit is een uitgave van het programma 'Waardevolle AI voor gezondheid' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma voorziet zorgprofessionals en innovators in Nederland hiermee van kennis en het laatste nieuws over AI-ontwikkelingen. Het programma is afgrond op 31 december 2021.  Vanaf 1 april 2022 worden er geen nieuwsbrieven meer verstuurd vanuit het programma. Wel kunt u nog alle nieuwsbrieven nalezen. Eventuele vragen over AI en data kunt u mailen naar di-ai@minvws.nl.