Toolkaart: hulpmiddelen voor implementeren van artificiële intelligentie in gezondheid en zorg op een rij

Deze toolkaart biedt een integraal overzicht van resultaten van het programma Waardevolle AI voor gezondheid  (2019-2021) en bij welke kernvragen in het innovatieproces van artificiele intelligentie (AI) in de zorg zij behulpzaam zijn. Het programma heeft het doel gehad om het veld te helpen de ervaren waarde(creatie) door benutting van AI voor gezondheid te vergroten.  Samen met het veld zijn hulpmiddelen en onderzoeksbevindingen opgeleverd. Het zijn handvatten voor zorgprofessionals, innovators en stakeholders ter ondersetuning in het innovatieproces of bieden een uitgangspunt om op een duurzame manier de juiste randvoorwaarden voor AI te creëren.

Met een actielerende aanpak heeft het programma ingezet op 15 actielijnen die als integraal pakket van uitkomsten elkaar ook versterken. Als sluitstuk van het programma is deze onderlinge verwevenheid van hulpmiddelen en rapporten inzichtelijk gemaakt in een visualisatie, zodat het helder is voor alle belanghebbenden.

De weg naar de totstandkoming en de slimme inzet van waardevolle AI in de praktijk gaat langs 7 fases met daarin elke keer één kernvraag. Per kernvraag brengt de toolkaart een overzicht welke hulpmiddelen en onderzoeksbevindingen uit het programma bruikbaar zijn én welke stakeholders een cruciale rol spelen. De toolkaart is interactief, door te klikken op de hulpmiddelen komt u bij de online vindplaats op www.datavoorgezondheid.nl.