Resultaten inventarisatie AI in gezondheid en zorg bekend

De resultaten van het onderzoek naar de stand van zaken van AI-toepassingen die worden getest of gebruikt in gezondheid en zorg, zijn bekend. In deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte. Ook zijn er een aantal initiatieven die u kunnen helpen uw kennis over AI te vergroten en de inzet ervan te ondersteunen.

Resultaten AI-inventarisatie in gezondheid en zorg

VWS heeft deze zomer KPMG laten inventariseren welke AI-toepassingen in Nederland op dit moment in gezondheid en zorg worden ingezet in de praktijk. Er zijn 400 toepassingen geïdentificeerd die in pilot getest of in de praktijk gebruikt worden. Een nadere analyse via verdiepende vragenlijsten heeft inzicht gegeven in 111 AI-toepassingen (40% heeft geantwoord). Heeft u hieraan meegewerkt, dan willen wij u hartelijk danken!

Met de inventarisatie is inzicht verkregen in welke AI-toepassingen momenteel in de zorg in Nederland gebruikt of getest worden en voor welke vraagstukken zij een oplossing bieden. Zo blijkt dat AI-toepassingen momenteel nog het vaakst ingezet worden in de start van het zorgtraject voor diagnostiek (35%). Als onderdeel van een behandeling komt minder vaak voor (6%). De toepassingen maken het vaakst gebruik van patroonherkenning (29%), gevolgd door machine vison/beeldherkenning (24%) en NLP (16%). Naast (beoogde) impact en technologische kenmerken is er gekeken naar toepassingsgebieden, samenwerking, opschaling en bekostiging.

De volledige samenvatting van het onderzoek is nu te downloaden.

Resultaten inventarisatie AI in gezondheid en zorg bekend

Beeld: ANP

11 miljoen beschikbaar voor onderzoek met AI

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt in totaal elf miljoen euro beschikbaar voor onderzoek met AI.Het betreft projecten gericht op Leefstijl en Leefomgeving, en Dementie. Om budget toegewezen te krijgen, kan er voor 26 januari 2021 een vooraanmelding ingediend worden.

11 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek met AI in gezondheidszorg (NWO)

Nieuwe handreiking: Data Protection Impact Assessment

Persoonsgegevens verwerken met een hoog privacyrisico? Met de handreiking en het raamwerk van de Nederlandse Orde van Register EDP Auditors (NOREA), de beroepsorganisatie van IT-Auditors, kan een DPIA uitgevoerd worden. Zo beschermt u persoonsgegevens, waaronder het voorkomen van datalekken.

Nieuwe handreiking voor Data Protection Impact Assessment

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

De SET is een opschalingsimpuls voor e-health toepassingen waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Omdat AI een onderdeel kan zijn van e-health, zoals robotica of een app voor wondverzorging, loont het de moeite om te kijken of uw toepassing gebruik kan maken van de regeling. Op de website van ZonMw vindt u een overzicht.

Stimuleringsregeling E-health Thuis (ZonMw)

Subsidiemogelijkheden voor Digicoaches

Via Zorg voor innoveren van het ministerie van VWS kunnen zorgorganisaties een subsidie aanvragen om medewerkers door een extern bureau te laten trainen tot digicoach. Zij kunnen vervolgens andere werknemers binnen de organisatie verder helpen met technologische moeilijkheden.

Subsidie voor Digicoaches

Leestip: Denktank Europees Parlement: AVG en AI

Onderzoek van de denktank van het Europees Parlement beargumenteert dat het goed mogelijk is om AI te ontwikkelen en in te zetten binnen de kaders van de AVG. Het rapport neemt lezers bij de hand door de wereld van AI en de AVG. En gaat naast deze analyse in op uitdagingen, risico’s en kansen voor het individu en de samenleving.

Denktank Europees Parlement: AVG geen belemmering voor AI

Colofon

Dit is een uitgave van het programma 'Waardevolle AI voor gezondheid' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma voorziet zorgprofessionals en innovators in Nederland hiermee van kennis en het laatste nieuws over AI-ontwikkelingen. Het programma is afgrond op 31 december 2021.  Vanaf 1 april 2022 worden er geen nieuwsbrieven meer verstuurd vanuit het programma. Wel kunt u nog alle nieuwsbrieven nalezen. Eventuele vragen over AI en data kunt u mailen naar di-ai@minvws.nl.