Kamerbrief Waardevolle AI voor gezondheid

Met deze brief informeert Minister Kuipers de Tweede Kamer over de actuele Europese ontwikkelingen omtrent AI voor gezondheid en zorg, de stand van zaken ten aanzien van zijn specifieke beleid in de afgelopen jaren op AI toepassingen voor gezondheid en zorg, en hoe hij zijn rol in beiden vanaf 2022 verder zal oppakken. Met als doel dat AI als (medische) toepassing mensgericht en betrouwbaar wordt ingezet in de Nederlandse gezondheidszorg en zo bijdraagt aan kwalitatief goede en toekomstbestendige zorg.

De brief neemt de lezer mee in internationale ontwikkelingen die impact hebben op AI voor gezondheid en zorg in Nederland, met name het Europese voorstel betreffende Artificiële Intelligentie (de AI Act). De AI Act is nog volop in ontwikkeling. VWS zal zich blijven inzetten bij de onderhandelingen over de AI Act om te zorgen dat het goed aansluit op de Nederlandse zorgmarkt. Vervolgens wordt er ingegaan op nationale ontwikkelingen. Hierin volgt een toelichting op de keuze om in navolging op de in 2018 verschenen Kamerbrief ‘Data laten werken voor gezondheid’ specifiek aandacht te leggen op AI. Daarnaast geeft de kamerbrief een samenvatting van de belangrijkste resultaten van het Programma Waardevolle AI voor gezondheid. Dit programma is een uitwerking van het beleidsuitgangspunt gericht op versnelling en opschaling van de inzet van AI in de zorg op een veilige en transparante manier. De brief sluit af met een reflectie op de systeemtechnologie als digitale innovatie en de beleidsinspanningen voor de komende tijd.

Programmatoelichting

De Kamerbrief Waardevolle AI voor Gezondheid verwijst naar de eerder verschenen toelichting op de aanleiding, opzet en de resultaten van het actielerende programma Waardevolle AI voor Gezondheid. Op deze site vindt u de toelichting en alle nieuwsberichten die in de loop van het programma zijn verschenen over resultaten uit de 15 actielijnen.