11 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek met AI in gezondheidszorg (NWO)

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt in totaal 11 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek met AI. Het betreft projecten gericht op leefstijl en leefomgeving, en dementie.

Bij de NWO-call ‘Leefstijl en Leefomgeving’ is het doel om met onderzoek een bijdrage te leveren aan een structurele verbetering van de kansengelijkheid om in goede gezondheid te leven. Het streven is om in 2040 de ziektelast als gevolg van een ongezonde levensstijl en leefomgeving terug te brengen met 30% ten opzichte van 2020.

Om dit te bereiken wordt onder andere binnen deze call gebruik gemaakt van AI. De veelheid en veelsoortigheid van gezondheid- en gezondheidsrelateerde data over deze kwetsbare groep kan met de inzet van AI veel beter worden benut. Het kan de ontwikkeling van nieuwe interventies en de monitoring van de effectiviteit van interventies versnellen en verbeteren. In totaal is hiervoor 5,75 miljoen euro beschikbaar.

Ook voor de call ‘Dementie’ wordt gebruik gemaakt van AI en daar is een totaalbudget van 5,25 miljoen euro voor. De missie is om in 2030 de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% te laten toenemen. AI kan ingezet worden voor mechanisch onderzoek, uitmondend in kwalitatief hoogwaardige diagnostiek, prognostiek en interventies. Ook kan met behulp van AI-onderzoek worden gedaan naar psychosociale interventies gericht op gepersonaliseerd zelf- en samenmanagement en op bruikbare technologie voor mensen met dementie en hun zorgverleners. 

Om budget toegewezen te krijgen, kan er voor 26 januari 2021 een vooraanmelding ingediend worden. De deadline voor het indienen van aanvragen is 25 mei 2021.

NWO call 'Leefstijl en leefomgeving'

NWO call' Leven met dementie'