Wat betekent AI voor verpleegkundigen en verzorgenden?

Beeld: ©Renate Kieft

Renate Kieft

Programmamanager eOverdracht & beslissingsondersteuning | Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Beslisbomen

'Het inzetten van AI voor verpleegkundigen en verzorgenden brengt genoeg kansen en uitdagingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan verpleegkundige diagnostiek. Voor het stellen van een diagnose worden allerlei gegevens verzameld over de gezondheid en het welbevinden van een patiënt. Op basis hiervan wordt bepaald welke problemen en factoren een rol spelen en hoe deze verklaard kunnen worden. Diagnostische beslissingen dienen transparant, controleerbaar en navolgbaar te zijn en waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Dat is nu niet altijd het geval. Via AI kan verpleegkundige diagnostiek beter worden gestroomlijnd, omdat wetenschappelijke kennis en de afwegingen die relevant zijn voor de individuele patiënt samengebracht kunnen worden.'

Beslisbomen

'Zelf houd ik mij bezig met het ontwikkelen van innovatieve algoritmes, namelijk beslissingsondersteuning op basis van eenduidige gegevens.  Aan de hand van patiëntgegevens en op basis van bestaande verpleegkundige richtlijnen wordt het diagnostisch proces en het bijbehorende zorgplan via beslisbomen inzichtelijk uitgewerkt. Samen met verpleegkundige experts hebben we gekeken welke gegevens nodig zijn om bijvoorbeeld de wondsoorten van elkaar te onderscheiden, welke interventies bij elke wondsoort nodig zijn en wat de uitkomsten zijn. De uitwerking is natuurlijk gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen die in de beschikbare verpleegkundige richtlijnen staan. De beslisbomen worden opgeslagen in een tool Nursingguide die in samenwerking met IKNL is ontwikkeld.'

Transparant en navolgbaar

'Het zou mooi zijn als AI en alle andere vormen van beslissingsondersteuning worden geïntegreerd in het elektronisch zorgdossier. Het voordeel is namelijk dat we als beroepsgroep het verpleegkundig redeneerproces transparant en navolgbaar kunnen maken. Iedere verpleegkundige of verzorgende kan laten zien op welke gronden bepaalde zorgkeuzen zijn gemaakt. Hierdoor wordt het mogelijk om als beroepsgroep te leren: welke factoren zijn van invloed op het herstelproces of zijn de ingezette verpleegkundige interventies effectief, wordt er afgeweken van de richtlijn? Kortom: we kunnen via AI nieuwe wetenschappelijke kennis ontwikkelen en daarmee de kwaliteit van verpleegkundige zorg verbeteren. Wat mij betreft kunnen we AI inzetten, maar wel als wij als beroepsgroep de (kwaliteit van de) data bepalen en inzicht hebben in de algoritmen.'