Programmatoelichting Waardevolle AI voor gezondheid

Ter afsluiting van het VWS-programma Waardevolle AI voor gezondheid (directie Informatiebeleid) leest u in deze toelichting de aanleiding, de opzet langs drie pijlers en de resultaten van de hieruit voortgekomen actielijnen. Het programma is opgezet om de vicieuze cirkel in succesvolle implementatie van AI te helpen doorbreken die is ontstaan uit een breed scala aan ervaren belemmeringen in het zorgveld.

Het doel van het programma was om als vliegwiel het veld te helpen de ervaren waarde(creatie) voor zorgverleners, patiënten en burgers te vergroten door het benutten van AI. Hiervoor werkten multidisciplinaire teams in het veld samen aan hulpmiddelen, randvoorwaarden en bewustwording in 15 actielijnen. Per actielijn staat in de toelichting uitgewerkt met welk initieel doel de lijn is gestart, welke inzichten of hulpmiddelen hieruit zijn voortgekomen en welk vervolg er vanaf 2022 is beoogd.

De Kamerbrief Waardevolle AI voor Gezondheid die eind Maart naar de Tweede Kamer is verzonden, verwijst naar deze programmatoelichting als uitgebreide terugkoppeling van het programma.