Nationale Routekaart Databeschikbaarheid AI

De Nationale Routekaart Databeschikbaarheid AI is een leidraad om te concretiseren hoe en met welke vaart we kunnen komen tot meer bruikbare data voor AI. De routekaart moet houvast bieden aan alle partijen en organisaties die betrokken zijn en belang hebben bij kwalitatief goede AI.

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), Nictiz en het Ministerie van VWS hebben hun krachten gebundeld en dieper onderzocht wat de achterliggende oorzaken van het ontbreken van data voor AI zijn.