Hulpmiddel Mindmap Bestuurlijk agenderen Waardevolle AI voor gezondheid

De mindmap geeft de bestuurlijke aandachtspunten bij AI weer, geformuleerd als vragen. Het biedt bestuurders in de zorg een overzicht van de 10 belangrijkste invalshoeken (inclusief onderliggende thema’s en bijbehorende vragen om te stellen) rond AI in de gezondheidszorg. Ook staan er verwijzingen in naar reeds beschikbare andere hulpmiddelen en best practices. Het hulpmiddel is daarmee te gebruiken als:

  1. referentie voor eigen reflectie, verdieping en grip op het onderwerp;
  2. agenda voor externe en interne afstemming, afspraken en samenwerking;
  3. bouwstenen voor een strategische koers op waardevolle AI voor uw zorgorganisatie.

English version:  Mindmap Governance of Valuable AI in Healthcare 

Mindmap bestuurlijk agenderen Waardevolle AI voor gezondheid

Het hulpmiddel is ontwikkeld door een speciaal samengesteld actieteam vanuit het VWS-programa Waardevolle Ai voor gezondheid, waarin verschillende zorgbestuurders hun uitdagingen, kennis en ervaring hebben gedeeld. Tevens is er samen met de Patiëntenfederatie en WijzijnMIND nagedacht over de thema’s die vanuit patiënten en cliënten aandacht vragen van zorgbestuurders. Gezamenlijk roept het actieteam collega-zorgbestuurders op om de toepassing van AI te prioriteren op de bestuurlijke agenda, integraal onderdeel te maken van de strategische koers en daarbij gebruik te maken van de bouwblokken.