Resultaten onderzoek databeschikbaarheid voor AI in de zorg

Capgemini Invent heeft in opdracht van het programma Waardevolle AI voor gezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een onderzoek uitgevoerd naar welke initiatieven en/of constructies er in Nederland bestaan om (zorg)data beschikbaar te maken voor artificiële intelligentie (AI). In de inventarisatie zijn 23 initiatieven meegenomen. Op basis van verdiepende vragenlijsten en gesprekken is een samenhangend beeld gevormd van de huidige situatie in gezondheid en zorg.