Update: Veldnorm Medische kwaliteit artificiële intelligentie naar volgende fase – eerste review verwerkt

De afgelopen maanden is gewerkt om de veldnorm Medische kwaliteit artificiële intelligentie (AI) naar een volgende stap te brengen. De veldnorm, die bedoeld is om AI gestuurde algoritmen voor gezondheid en zorg te kunnen beoordelen op (medische) kwaliteit en effectiviteit, zit in de volgende fase. De tijdens de review ontvangen feedback is verwerkt.

Uit de feedback blijkt een grote betrokkenheid uit het veld en veel bereidheid om mee te denken. De redactieraad heeft de ruim 800 inhoudelijke reviewcommentaren verwerkt in een nieuwe versie van de veldnorm. Onder meer de introductie, definities en de beschrijving van het toepassingsbereik van de veldnorm zijn op basis van de feedback verduidelijkt en aangescherpt. Ook zijn hoofdstukken opnieuw gestructureerd, passages verduidelijkt en onderdelen inhoudelijk aangevuld.

Praktijktoets

Op dit moment is de praktijktoets in volle gang. Aan de hand van bestaande casussen wordt de praktische toepasbaarheid van de veldnorm onderzocht. Er is gezorgd voor een diverse selectie aan deelnemers, verspreid over de zorgdomeinen, van start-up tot grotere commerciële organisatie en zorginstelling. Met de resultaten van deze praktijktoets vindt nog eenmaal een revisie plaats. Uiteindelijk zal eind 2021 de eerste officiële versie van de veldnorm worden gepubliceerd.

Expertsessies

Om belanghebbenden van de veldnorm zoals AI-ontwikkelaars, zorgaanbieders, IT-leveranciers, controlerende instanties en maatschappelijke partijen kennis te laten maken met de veldnorm, worden parallel aan de praktijktoets virtuele expertsessies georganiseerd. Per sessie krijgt u een introductie over de toepassing van AI binnen één of twee zorgdomeinen naar uw keuze. Daarnaast komt u meer te weten over de Veldnorm Medische kwaliteit AI aan de hand van een praktijkvoorbeeld, door de verschillende onderdelen in de norm langs te lopen. Na afloop van de sessie weet u wat de veldnorm voor u in de praktijk kan en zal betekenen. De volgende sessies staan gepland:

  • Dinsdag 23 november, 16.30 tot 17.30: Zorgdomeinen Care & GGZ
  • Woensdag 24 november, 16.30 tot 17.30: Zorgdomein Medisch Specialistische Zorg (MSZ)
  • Woensdag 1 december, 16.30 tot 17.30: Preventie en Eerstelijn
     

Meld u aan door een e-mail te sturen naar remmits.ylja@kpmg.nl. Tot dan!