OPROEP: AI-experts uit de domeinen verpleging, verzorging en ambulancezorg, (intern) toezichthouders en inkopers van medische technologie voor review van een (eerste opzet) van een (veld)norm medische inhoudelijke kwaliteit van AI. (GESLOTEN)

Sinds het najaar van 2020 is een actieteam van experts en vertegenwoordigers van (koepel)organisaties gestart met het zetten van eerste stappen in de ontwikkeling van een veldnorm. De veldnorm richt zich op het beoordelen van de (medische) kwaliteit en effectiviteit van AI-gestuurde voorspellende algoritmen voor gezondheid en zorg.

Het actieteam is gestart op basis van de resultaten van een literatuuronderzoek naar wetenschappelijke kwaliteitscriteria voor predictive AI. Hierin zijn 6 fases onderkend voor het ontwikkelen, valideren, implementeren en toepassen van AI-gestuurde voorspel-algoritmen (AI Prediction Algorithm, ofwel AIPA). Vervolgens zijn per fase werkgroep bijeenkomsten met experts georganiseerd die in meerdere rondes tot begin juni 2021 voortduren. De focus ligt op het per fase vaststellen en prioriteren van de belangrijkste onderwerpen en beschrijven van kwaliteitscriteria. Dit proces wordt inhoudelijk begeleidt door het UMCU en LUMC. De verwachting is dat daarmee de eisen en criteria in juni 2021 als eerste integraal resultaat (stap 1) kan worden bereikt.

Experts gezocht (OPROEP GESLOTEN)

Om de volgende stap in het proces te zetten, is het actieteam op zoek naar experts in AI-gestuurde voorspellende algoritmen voor de gezondheidszorg. Deze experts zullen het resultaat van stap 1, de eisen en criteria, reviewen. In het bijzonder is het actieteam op zoek naar AI-experts werkzaam in de domeinen verpleging, verzorging, ambulancezorg en inkopers van medische technologie. De introductie-sessies vinden plaats op maandag 5 juli (avond) en dinsdag 6 juli 2021 (ochtend).

Wilt u graag reviewen en heeft u interesse in deelname aan de bijbehorende introductie-sessie waarin u meer te horen krijgt of kent u een expert die dit wil? Laat het ons weten middels het aanmeldformulier onderaan deze pagina.

(let op! na het invullen controleert u onderaan de pagina uw gegevens en klikt dan op verzenden)

Er zijn voldoende experts voor de review.

DE OPROEP IS GESLOTEN, REAGEREN IS NIET MEER MOGELIJK

Waarom een veldnorm?

Het toepassen van AI in de gezondheidszorg kan zorgverleners ondersteunen met voorspelmodellen voor preventie, diagnostiek, prognostiek, screening of behandeling, inclusief het accuraat beoordelen en samenvatten van data uit bijvoorbeeld beeldvorming, laboratorium testen, of gesproken teksten. Kortom, AI heeft de potentie om enorme impact op de kwaliteit van onze zorg en gezondheid te hebben. 

Een medisch inhoudelijke veldnorm voor het beoordelen van de kwaliteit van AI-gestuurde voorspellende algoritmen kan zorgverleners helpen om de kwaliteit van aangeboden AI te beoordelen en helpt ontwikkelaars om kwalitatieve, betrouwbare AI te ontwerpen en realiseren. Inzicht in criteria en bijbehorende normen om kwaliteit van AI vanuit medisch perspectief te toetsen helpt vertrouwen in AI voor gezondheid te realiseren. De medisch inhoudelijke (veld)norm draagt ook bij aan uniformiteit en het proces van markttoelating en vergoeding door verzekeraars.

Literatuuronderzoek en experts

Het bovengenoemde literatuuronderzoek betrof publicaties die relevant zijn voor het ontwikkelen, valideren, implementeren en toepassen van AI-gestuurde voorspel-algoritmen (AI Prediction Algorithm, ofwel AIPA), die onderdeel zouden  kunnen worden van een medisch hulpmiddel zoals beschreven in de MDR. Het gaat om hulpmiddelen die zich als medisch profileren, waarbij het beoogde gebruik leidend is. Dit literatuuronderzoek (scoping review) is vorig jaar uitgevoerd en heeft het startpunt gevormd van het opstellen van de veldnorm.

Om te komen tot een geschikte samenstelling van de groep reviewers, zullen experts die zich aanmelden worden gevraagd naar hun kennisgebied.