OPROEP: AI-experts uit de domeinen verpleging, verzorging en ambulancezorg, (intern) toezichthouders en inkopers van medische technologie voor review van een (eerste opzet) van een (veld)norm medische inhoudelijke kwaliteit van AI.

Sinds het najaar van 2020 is een actieteam van experts en vertegenwoordigers van (koepel)organisaties gestart met het zetten van eerste stappen in de ontwikkeling van een veldnorm. De veldnorm richt zich op het beoordelen van de (medische) kwaliteit en effectiviteit van AI-gestuurde voorspellende algoritmen voor gezondheid en zorg.

Het actieteam is gestart op basis van de resultaten van een literatuuronderzoek naar wetenschappelijke kwaliteitscriteria voor predictive AI. Hierin zijn 6 fases onderkend voor het ontwikkelen, valideren, implementeren en toepassen van AI-gestuurde voorspel-algoritmen (AI Prediction Algorithm, ofwel AIPA). Vervolgens zijn per fase werkgroep bijeenkomsten met experts georganiseerd die in meerdere rondes tot begin juni 2021 voortduren. De focus ligt op het per fase vaststellen en prioriteren van de belangrijkste onderwerpen en beschrijven van kwaliteitscriteria. Dit proces wordt inhoudelijk begeleidt door het UMCU en LUMC. De verwachting is dat daarmee de eisen en criteria in juni 2021 als eerste integraal resultaat (stap 1) kan worden bereikt.

Experts gezocht

Om de volgende stap in het proces te zetten, is het actieteam op zoek naar experts in AI-gestuurde voorspellende algoritmen voor de gezondheidszorg. Deze experts zullen het resultaat van stap 1, de eisen en criteria, reviewen. In het bijzonder is het actieteam op zoek naar AI-experts werkzaam in de domeinen verpleging, verzorging, ambulancezorg en inkopers van medische technologie. De introductie-sessies vinden plaats op maandag 5 juli (avond) en dinsdag 6 juli 2021 (ochtend).

Wilt u graag reviewen en heeft u interesse in deelname aan de bijbehorende introductie-sessie waarin u meer te horen krijgt of kent u een expert die dit wil? Laat het ons weten middels het aanmeldformulier onderaan deze pagina.

(let op! na het invullen controleert u onderaan de pagina uw gegevens en klikt dan op verzenden)

Waarom een veldnorm?

Het toepassen van AI in de gezondheidszorg kan zorgverleners ondersteunen met voorspelmodellen voor preventie, diagnostiek, prognostiek, screening of behandeling, inclusief het accuraat beoordelen en samenvatten van data uit bijvoorbeeld beeldvorming, laboratorium testen, of gesproken teksten. Kortom, AI heeft de potentie om enorme impact op de kwaliteit van onze zorg en gezondheid te hebben. 

Een medisch inhoudelijke veldnorm voor het beoordelen van de kwaliteit van AI-gestuurde voorspellende algoritmen kan zorgverleners helpen om de kwaliteit van aangeboden AI te beoordelen en helpt ontwikkelaars om kwalitatieve, betrouwbare AI te ontwerpen en realiseren. Inzicht in criteria en bijbehorende normen om kwaliteit van AI vanuit medisch perspectief te toetsen helpt vertrouwen in AI voor gezondheid te realiseren. De medisch inhoudelijke (veld)norm draagt ook bij aan uniformiteit en het proces van markttoelating en vergoeding door verzekeraars.

Literatuuronderzoek en experts

Het bovengenoemde literatuuronderzoek betrof publicaties die relevant zijn voor het ontwikkelen, valideren, implementeren en toepassen van AI-gestuurde voorspel-algoritmen (AI Prediction Algorithm, ofwel AIPA), die onderdeel zouden  kunnen worden van een medisch hulpmiddel zoals beschreven in de MDR. Het gaat om hulpmiddelen die zich als medisch profileren, waarbij het beoogde gebruik leidend is. Dit literatuuronderzoek (scoping review) is vorig jaar uitgevoerd en heeft het startpunt gevormd van het opstellen van de veldnorm.

Om te komen tot een geschikte samenstelling van de groep reviewers, zullen experts die zich aanmelden worden gevraagd naar hun kennisgebied.

(let op! na het invullen van het aanmeldformulier controleert u onderaan de pagina uw gegevens en klikt dan op verzenden)

Aanmeldformulier review (veld)norm medische kwaliteit AI

Welke rollen in relatie tot AI zijn op u van toepassing?

Meerdere antwoorden mogelijk

AI ontwikkelen
Controleren en toezicht
AI toepassen
Maatschappij

In welk domein bent u werkzaam?

Geef aan wat van toepassing is *

Meerdere antwoorden mogelijk

Bijvoorbeeld Radiologie

Bijvoorbeeld beeldherkenning

Beschikbaarheid introductiesessie

Meerdere antwoorden mogelijk

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van VWS verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw bericht in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de afhandeling.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Het ministerie van VWS verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw bericht in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de afhandeling.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

We verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw bericht in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de afhandeling. Uw gegevens worden alleen gebruikt in het kader van de inventarisatie door KMPG en worden niet gedeeld met derden.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren persoonsgegevens tot één jaar na beantwoording van de vraag. Dat doen wij zodat we bijvoorbeeld een aanvulling kunnen geven op het gegeven antwoord, maar ook om u eventueel te kunnen uitnodigen voor een evaluatie. Na een jaar worden de gegevens vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *