3 miljoen beschikbaar voor innovaties – meld nu voorstellen aan!

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt 3 miljoen euro beschikbaar om innovatieve producten of diensten te laten ontwikkelen die de gevolgen van COVID-19 aanpakken. Aanbestedende diensten kunnen tot 30 juni 2020 voorstellen indienen voor mogelijke innovatie-competities.

De 3 miljoen euro is beschikbaar voor aanbestedende diensten om via innovatie-competities, zoals Small Business Innovation & Research (SBIR) en Innovatiepartnerschap, op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van de coronacrisis. Ook andere innovatievraagstukken die passen binnen de kennis- en innovatie agenda's 2020-2023 zijn welkom. De oproep heeft betrekking op verschillende thema’s, waaronder gezondheid en zorg. Alle overheden, andere aanbestedende diensten én speciale sectorbedrijven mogen hun idee voor een innovatie-competitie insturen.

Voorstellen die gehonoreerd worden, kunnen rekenen op maximaal 50% cofinanciering van de kosten van de ontwikkeling van innovatie oplossingen. Daarbij is expertise en ondersteuning door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO/PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden) voor veel aanbestedende diensten kosteloos beschikbaar.

Tot uiterlijk 30 juni 2020 kunnen voorstellen of ideeën ingediend worden via SBIR@rvo.nl. De beoordelingscriteria in het Startformulier voor Overheden en de Template Samenwerkingsovereenkomst tussen EZK en de desbetreffende aanbestedende dienst(en) vindt u op de website van RVO.