Succesvolle kick-off werkgroep Gezondheid en Zorg NL AI Coalitie

Op 14 april vond de (online) kick-off van de werkgroep Gezondheid en Zorg van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) plaats onder leiding van Pieter Jeekel, kwartiermaker Gezondheid en zorg voor het NL AIC. Meer dan 150 bedrijven, universiteiten, zorginstellingen, zorgverleners, kennisinstellingen, burger- en patiëntvertegenwoordigers, overheid, media en koepels namen deel.

Over de Nederlandse AI Coalitie

De NL AIC is een publiek-private samenwerking, waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken. De coalitie heeft als doel de Nederlandse AI-activiteiten te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren. De NL AIC wil Nederland in een voorhoedepositie krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn.

Werkgroep Gezondheid en Zorg

Pieter Jeekel gaat als kwartiermaker samen met de deelnemers van de coalitie aan de slag om de grootste kansen en uitdagingen voor AI te identificeren, samenwerkingspartners te verbinden en een programmaplan uit te werken. Een beoogd eerst resultaat is een gezamenlijk manifest met daarin een keuze voor drie opschaalbare projecten. VWS ondersteunt Pieter Jeekel, samen met HealthHolland, Dutch Digital Delta en de NL AI Coalitie.

Wilt u ook deelnemen aan de werkgroep, ga voor meer informatie en over de voorwaarden van deelname naar www.nlaic.com.  

Themagroep COVID-19 AI toepassingen

In het kader van de pandemie is er een speciale themagroep COVID-19 AI toepassingen ingericht. Voor deze themagroep trekt VWS het initiatief om alle AI toepassingen die momenteel in het kader van COVID-19 worden ontwikkeld of toegepast te verzamelen in één centrale lijst. Heeft u een COVID-19 toepassing in ontwikkeling of biedt u die aan? Dan kunt u dit aan ons melden via dit formulier.