Voorspelmodellen COVID-19: meer data nodig

Op 31 maart is er in het medisch-wetenschappelijk tijdschrift Britisch Medical Journal een publicatie verschenen over de wereldwijde voorspelmodellen voor het coronavirus (COVID-19). Welke mensen lopen meer risico om het te krijgen, welke patiënten met klachten hebben het en welke kenmerken en testuitslagen zijn bepalend voor het verloop van de ziekte? Een studie naar 31 modellen onderstreept de noodzaak om onderling meer gegevens te delen, zodat voorspelmodellen betrouwbaarder worden om medische beslissingen op te baseren.

Onderzoekers Laure Wynants van de Universiteit Maastricht en Maarten van Smeden van het UMC Utrecht maken zich zorgen. Samen met een groep internationale onderzoekers hebben zij alle tot nu toe beschikbare voorspelmodellen voor de vroege opsporing en het ziekteverloop van COVID-19 beoordeeld. Zij concluderen dat sommige modellen belangrijke informatie bevatten voor zorgverleners, maar dat de meeste modellen vooralsnog gebaseerd zijn op te zwak wetenschappelijk bewijs. Hun publicatie is verschenen in het vooraanstaande medisch-wetenschappelijke tijdschrift Britisch Medical Journal.

Nieuwsbericht UMC Utrecht: Goede voorspelmodellen COVID-19 zijn hard nodig