Coronavirus: IGJ biedt tijdelijk oplossing voor nieuwe technologie

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) laat weten dat het versneld invoeren van nieuwe medische hulpmiddelen kan helpen tegen verspreiding van het coronavirus. Zorgaanbieders en zorgverleners zijn vanwege het coronavirus op zoek naar digitale toepassingen, zodat er op afstand goede zorg geboden kan worden. Naast beeldbellen, chats en e-consulten wijst de IGJ op de mogelijkheid van het inzetten van software bedoeld voor het bijdragen aan diagnose of behandeling.

Door de uitbraak van het coronavirus kunnen er tekorten ontstaan aan de reguliere medische hulpmiddelen. Fabrikanten en leveranciers krijgen in deze complexe situatie tijdelijk de gelegenheid medische hulpmiddelen te leveren die geen CE-markering hebben of niet de normale toetsingsprocedure hebben doorlopen. Wel gelden er voorwaarden, deze zijn te vinden op de website van de IGJ.

Achtergrond

Normen en richtlijnen voor e-health zijn opgenomen in het toetsingskader e-health.

Zorgaanbieders en zorgverleners zijn zelf verantwoordelijk voor het leveren van goede en veilige zorg. IGJ laat weten dat e-health in het kader van kwaliteit en continu├»teit daar goed bij kan helpen. Zolang er geen bedreiging is voor de veiligheid van de pati├źnt en er geen gevaar is voor de beschikbaarheid en integriteit van de bestaande informatiesystemen.

Nieuwsbericht IGJ Coronavirus: meer ruimte voor e-health