Commissie presenteert strategieën voor data en AI

De Europese Commissie heeft op 19 februari in een witboek haar ideeën en acties bekend gemaakt voor digitalisering die iedereen ten goede komt. Ook AI komt uitgebreid aan de orde. De Commissie is ervan overtuigd dat Europa alles in huis heeft om uit te groeien tot een wereldleider op het gebied van veilige toepassing van AI.

In het witboek wordt een kader voor betrouwbare AI geschetst dat uitgaat van excellentie en vertrouwen. Het doel is om in partnerschap met de particuliere en de publieke sector in de hele waardeketen middelen te mobiliseren en er met de juiste stimulansen voor te zorgen dat AI sneller zijn intrede doet, ook binnen het MKB. Daartoe moet tussen de lidstaten en de onderzoeksgemeenschap worden samengewerkt om ervoor te zorgen dat talent naar Europa komt en hier blijft. Aangezien AI complex kan zijn en soms met aanzienlijke risico's gepaard kan gaan, is het winnen van vertrouwen van cruciaal belang.  Verder is het streven om financiering op EU-niveau aan te trekken en te bundelen op gebieden waar de vereiste maatregelen verder gaan dan wat een enkele lidstaat kan bereiken. Het doel is om de komende tien jaar meer dan 20 miljard euro aan totale investeringen in AI in de EU per jaar te realiseren.

In het witboek wordt gesproken over risicovolle sectoren waar zorg onder wordt geclassificieerd. Er wordt voor gepleit dat AI transparant en traceerbaar moet zijn en door mensen moet worden gecontroleerd. Autoriteiten moeten de door algoritmes gebruikte data kunnen controleren en certificeren, zoals zij dat doen met cosmetica, auto's en speelgoed. Er zijn datasets zonder vertekening nodig om systemen zo te trainen dat zij goed werken en dat grondrechten, waaronder met name non-discriminatie, in acht worden genomen.

Nieuwsbericht