AI: EU must ensure fair and safe use for consumers

Het Europees Parlement heeft op 30 januari een resolutie aangenomen over het informeren van consumenten wanneer zij in aanraking komen met een systeem dat de besluitvorming automatiseert. Consumenten moeten in dat geval goed worden geïnformeerd over:

  • de werking ervan,
  • hoe je een mens met beslissingsbevoegdheid kunt bereiken, en
  • hoe het systeembeslissingen kunnen worden gecontroleerd en gecorrigeerd.

Lees het hele (Engelstalige) artikel op de site van het Europees Parlement.