Handreiking AVG en AI

Deze handreiking gaat in op AVG-vraagstukken die bij AI naar voren kunnen komen.