Hand-out wettelijke en normatieve kaders rondom AI in de zorg

Een niet-uitputtend overzicht, samengesteld door experts uit het veld op verzoek VWS. Per geval moet bekeken worden welke wettelijke en normatieve kaders van toepassing zijn.