Waarom een Wegwijzer AI en Corona

AI staat sinds de uitbraak van het coronavirus nog meer in de belangstelling. Veel partijen ontwikkelen of passen AI bijvoorbeeld toe om te diagnosticeren, te voorspellen of goed te kunnen adviseren. Bestaande initiatieven en toepassingen kunnen anderen helpen bij de vraag of en hoe de waarde van AI snel en verantwoord kan worden ingezet.

Vragen over AI tijdens de coronacrisis

Het ministerie van VWS krijgt veelvuldig vragen van (zorg)professionals over de ontwikkeling, implementatie en opschaling van AI, ook rondom het coronavirus, zoals:

  • Hoe neem ik zo snel mogelijk een AI-innovatie in gebruik in deze tijd?
  • Welke juridische en ethische kaders zijn van toepassing?
  • Zijn er internationale ontwikkelingen waar ik rekening mee moet houden?

Informatie op één plek

Het ministerie van VWS ondersteunt de ontwikkeling van AI en Corona in de zorg en verzamelt informatie over dit complexe onderwerp op één plek: de wegwijzer AI en Corona, naast de bestaande wegwijzer AI in de zorg.