Is het vragen van toestemming nog steeds de gouden regel?

Ja, Het verlenen van zorg aan COVID-19 patiënten geeft veel druk voor zorgverleners terwijl patiënten tegelijkertijd (ernstig) ziek zijn. In een aantal gevallen is het desondanks mogelijk om voor verschillende handelingen toestemming aan de patiënt te vragen. Echter er zijn ook heel veel gevallen waarin dit soms heel erg lastig zo niet onmogelijk is.

Zie voor meer details de beleidslijn inzake het verzamelen van onderzoeksdata en doorgifte buiten EU vanwege COVID-19.