Geldt er een verlicht regime voor de AVG vanwege COVID-19?

Nee, iedere oplossing of onderzoek die in het kader van het bestrijden van Covid-19 voorgesteld wordt (ook al betreft dit AI moet voldoen aan basiseisen die de AVG stelt. Er moet sprake zijn van een geldige verwerkings-grondslag (of uitzondering) en er moet voldaan zijn aan de alle eisen die de AVG stelt aan alle soorten verwerking, denk aan zorgvuldigheid, informatiebeveiliging, mogelijkheid tot bezwaar, etc.

Desalniettemin leidt Covid-19 tot situaties die nog niet eerder aan de orde zijn gekomen, zoals triage van patiënten in een sporthal of tent, grote getale patiënten die zonder bezoek van naasten meerdere weken in comateuze toestand worden verzorgd, etc. Deze bijzondere situatie kan in sommige gevallen dan ook aanleiding zijn voor het toepassen van bijzondere uitzonderingen in de AVG.

Ook de EDPB haalt in haar Statement over Covid-19 deze buitengewone tijden aan, zij zegt daarin: “De AVG staat niet in de weg aan maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Echter zelfs in deze buitengewone tijden moet de verwerkingsverantwoordelijke ervoor zorgen dat persoonsgegevens goed beschermd zijn.”

Zie voor meer details de beleidslijn inzake het verzamelen van onderzoeksdata en doorgifte buiten EU vanwege COVID-19.

Zie ook de guidelines van de EDPB.