Gelden er minder strenge regels als ik kan anonimiseren?

Ja, de AVG is niet van toepassing als gegevens uit bijvoorbeeld een patiëntendatabase zijn geanonimiseerd. Patiëntdata is geanonimiseerd als de gegevens niet meer te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon. Anonimiseren is in de praktijk niet altijd eenvoudig, en pseudonimisering is wat anders dan anonimiseren (gaat minder ver c.q. niet ver genoeg). Over anonimiseringstechnieken heeft de European Data Protection Board (EDPB) advies gegeven in deze uitspraak: 05/2014.

Zie voor meer details de beleidslijn inzake het verzamelen van onderzoeksdata en doorgifte buiten EU vanwege COVID-19.