Over de Wegwijzer AI en Corona

Deze wegwijzer gaat in op de bijzonderheden die spelen bij het ontwikkelen en toepassen van AI in relatie tot COVID-19. De wegwijzer is ontwikkeld in aanvulling op de Wegwijzer AI in de zorg. Het is niet bedoeld als technische handreiking om AI te ontwikkelen; hiervoor zijn diverse voorzieningen in de markt beschikbaar. 

Inhoud

In deze wegwijzer staan verwijzingen naar artikelen en andere publicaties. Deze verwijzingen zijn niet uitputtend. Publicaties kunnen meningen van auteurs bevatten die niet noodzakelijkerwijs worden onderschreven door het ministerie van VWS.

Updates

De wegwijzer AI en Corona is met zorg samengesteld op basis van aangedragen informatie uit het veld. Wij updaten deze wegwijzer geregeld, want de inzichten rondom COVID-19 zijn ook telkens in ontwikkeling.

Contact

Vragen, suggesties, opmerkingen? Mail naar di-ai@minvws.nl.