Kwaliteit data en algoritmes

Het coronavirus is nog nieuw en er is nog niet veel data beschikbaar. Inzicht in de kwaliteit van de data is dan nog belangrijker. Maar hoe beoordeel je de kwaliteit van de beschikbare COVID-19 data of de kwaliteit van een aangebonden algoritme? Een aantal partijen hebben hier al onderzoek naar gedaan. In deze sectie zijn de resultaten hiervan te vinden.

Voorspellingsmodellen voor diagnose en prognose van COVID-19-infectie

Maarten van Smeden (UMC Utrecht), Laure Wijnants (Universiteit van Maastricht) e.a. (2020-2021)

Deze publicatie ‘Prediction models for diagnosis and prognosis of covid-19 infection: systematic review and critical appraisal’ in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift Britisch Medical Journal laat de onderzoeksresultaten zien van een groep internationale onderzoekers. Zij hebben alle tot nu toe beschikbare voorspelmodellen voor de vroege opsporing en het ziekteverloop van COVID-19 beoordeeld.

Publicatie voorspelmodellen COVID-19 (april 2020)

Update to living systematic review on prediction models for diagnosis and prognosis of COVID-19 (februari 2021)