Formulier aanleveren informatie over COVID-19 AI-toepassing t.b.v. de Nederlandse AI Coalitie

In het kader van de pandemie is er een speciale werkgroep COVID-19 AI-toepassingen ingericht. Voor deze werkgroep trekt VWS het initiatief om alle AI-toepassingen die momenteel in het kader van COVID-19 worden ontwikkeld of toegepast te verzamelen in één centrale lijst. Heeft u een COVID-19 toepassing in ontwikkeling of biedt u die aan? Dan kunt u dit aan ons melden via onderstaand formulier.

Voor een goede en snelle verwerking van de aangeleverde informatie verzoeken we u om zo veel mogelijk relevante details te vermelden. Daarbij verzoeken wij aan te geven welke informatie bedrijfsvertrouwelijk is, en niet door het ministerie van VWS publiek mag worden gedeeld. Wij vragen ook om uw telefoonnummer zodat we snel contact kunnen opnemen, mocht het nodig zijn om aangeleverde informatie verder te verhelderen.

Na het inzenden van uw vraag krijgt u per mail een automatische bevestiging. Binnen maximaal 10 werkdagen geven wij een reactie op de ingezonden informatie. Mocht het reageren meer tijd vergen dan nemen we binnen deze termijn contact op om u hiervan op de hoogte te stellen.

O.a. beeld, spraak, tekst, voorspelling, robotica, chatbot
Max. 50 woorden
Zorggebied
Fase van productontwikkeling
Uploaden als bijlage (max. 5MB). Gebruik bij voorkeur CHARMS template, zie: https://methods.cochrane.org/sites/methods.cochrane.org.prognosis/files/public/uploads/CHARMS%20checklist.pdf
Naam en KVK nummer
Namen en KVK nummers
Ontwikkelende partij
Publiek/Privaat
Max. 200 woorden
Hyperlink opnemen naar de diverse wetenschappelijke publicaties over de toepassing
Max. 200 woorden (PIA uitgevoerd, CE-markering)
Max. 200 woorden
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van VWS verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw bericht in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de afhandeling.

Akkoordverklaring(verplicht)