Formulier aanleveren informatie over COVID-19 AI-toepassing t.b.v. de Nederlandse AI Coalitie

In het kader van de pandemie is er een speciale werkgroep COVID-19 AI-toepassingen ingericht. Voor deze werkgroep trekt VWS het initiatief om alle AI-toepassingen die momenteel in het kader van COVID-19 worden ontwikkeld of toegepast te verzamelen in één centrale lijst. Heeft u een COVID-19 toepassing in ontwikkeling of biedt u die aan? Dan kunt u dit aan ons melden via onderstaand formulier.

Voor een goede en snelle verwerking van de aangeleverde informatie verzoeken we u om zo veel mogelijk relevante details te vermelden. Daarbij verzoeken wij aan te geven welke informatie bedrijfsvertrouwelijk is, en niet door het ministerie van VWS publiek mag worden gedeeld. Wij vragen ook om uw telefoonnummer zodat we snel contact kunnen opnemen, mocht het nodig zijn om aangeleverde informatie verder te verhelderen.

Na het inzenden van uw vraag krijgt u per mail een automatische bevestiging. Binnen maximaal 10 werkdagen geven wij een reactie op de ingezonden informatie. Mocht het reageren meer tijd vergen dan nemen we binnen deze termijn contact op om u hiervan op de hoogte te stellen.

O.a. beeld, spraak, tekst, voorspelling, robotica, chatbot

Max. 50 woorden

Zorggebied
Fase van productontwikkeling

Uploaden als bijlage (max. 5MB). Gebruik bij voorkeur CHARMS template, zie: https://methods.cochrane.org/sites/methods.cochrane.org.prognosis/files/public/uploads/CHARMS%20checklist.pdf

Naam en KVK nummer

Namen en KVK nummers

Ontwikkelende partij
Publiek/Privaat

Max. 200 woorden

Hyperlink opnemen naar de diverse wetenschappelijke publicaties over de toepassing

Max. 200 woorden (PIA uitgevoerd, CE-markering)

Max. 200 woorden

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van VWS verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw bericht in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de afhandeling.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Het ministerie van VWS verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw bericht in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de afhandeling.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

We verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt alleen om uw bericht in behandeling te kunnen nemen en u te informeren over de afhandeling. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren persoonsgegevens tot één jaar na beantwoording van de vraag. Dat doen wij zodat we bijvoorbeeld een aanvulling kunnen geven op het gegeven antwoord, maar ook om u eventueel te kunnen uitnodigen voor een evaluatie. Na een jaar worden de gegevens vernietigd.

Akkoordverklaring *