Ethische Analyse App Crisisbestrijding COVID-19

Deze ethische analyse is als oefencasus behandeld in de werkgroep ethiek. Dit is een verslag van de inzichten die naar voren zijn gekomen tijdens het uitvoeren van deze oefencasus. Dit verslag is geen formeel overheidsdocument maar kan gebruikt worden ter inspiratie voor ethische discussies rondom de aangekondigde overheidsapplicaties ter bestrijding van COVID-19. Dit verslag is dan ook op persoonlijke noot geschreven.