COVID-19 Databronnen

Waar is er betrouwbare data te vinden voor het ontwikkelen van AI ter bestrijding van COVID-19? Er zijn verschillende databronnen beschikbaar. In deze sectie van de wegwijzer vindt u meer informatie over waar u deze data kunt vinden.

Gegevensbronnen COVID-19

RIVM (2020)

Op de website van het RIVM vindt u een overzicht van databronnen die gerelateerd zijn aan het coronavirus en het bijbehorende ziektebeeld COVID-19. Van elke bron is een beschrijving opgenomen, en waar van toepassing een verwijzing naar de dataset(s). De website wordt regelmatig geactualiseerd.

CoronaWatchNL

Engineer Jonathan de Bruin, Universiteit Utrecht

CoronaWatchNL verzamelt ziektecijfers over COVID-19 in Nederland. Dagelijks worden de cijfers verzameld van de website van het RIVM. Dit project standaardiseert en publiceert de gegevens en maakt ze vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar. Het streven is een dataset beschikbaar te stellen voor reproduceerbare analyses en wetenschappelijk gebruik. Lees meer over het project

CoronaWatchNL

Nederland COVID-19 Initiatief (NCIF): Beeldbank Radiologie (in oprichting)

NVvR (2020)

Het initiatief werkt aan een register waarin radiologische beelden kunnen worden verzameld, zoals röntgenfoto’s en CT-scans, die gemaakt zijn bij patiënten die (mogelijk) COVID-19 hebben. Er wordt samengewerkt door Nederlandse radiologen uit diverse ziekenhuizen en onderzoekers uit academische centra. Lees meer over het initiatief.

Beeldbank Radiologie