Wegwijzer AI en Corona

Overweegt u om AI in te zetten in de strijd tegen COVID-19 ? Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn en wat er bij komt kijken? U kunt daarvoor natuurlijk de Wegwijzer AI in de zorg gebruiken. Daarin vindt u informatie over belangrijke wetten, kaders en normen, kamerbrieven, (onderzoeks)rapporten en praktische handreikingen.

In deze wegwijzer specifiek voor AI en Corona kunt u FAQ’s, publicaties, databronnen en best practices vinden, maar denk ook aan hulpmiddelen voor het analyseren van informatie en community's die helpen bij het snel delen van kennis. Deze informatie kunt u gebruiken naast de informatie die u kunt vinden in de Wegwijzer AI in de zorg.

Deze wegwijzer AI en Corona is mogelijk gemaakt in samenwerking met ervaringsdeskundigen uit het veld. Zij delen hun kennis graag, want alleen samen krijgen we corona onder controle.

Heeft u ook best practices of publicaties met betrekking tot Corona die u vrij ter beschikking kunt stellen en met anderen wilt delen? Deze kunt u sturen aan di-ai@minvws.nl.  Heeft u een COVID-19 toepassing in ontwikkeling die u wilt delen met de Nederlandse AI Coalitie, dan kunt u dat doen via dit formulier.